ICDL ECDL logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Polskie Biuro ECDL | ul. Solec 38 lok. 103 | 00-394 Warszawa | Województwo Mazowieckie | NIP: 522-000-20-38

cennik

Uwaga!

Od 1 lipca 2020 wprowadziliśmy nowy cennik certyfikacji!

Kody egzaminacyjne zakupione przed tą datą, zachowują swoją ważność – bez konieczności dopłaty –  przez okres 6 miesięcy od daty zakupu.

W umowach na projekty unijne, zawartych z PTI przed 1 lipca 2020, gwarantujemy ceny według starego cennika, niezależnie od daty zakupu kodów.

W innych uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach PTI może podpisać z podmiotem realizującym projekt umowę na projekt unijny, z zachowaniem cen według starego cennika.

 

 

Informacja dla kandydatów indywidualnych
Jeśli kandydat chce samodzielnie kupić kod na egzamin ECDL, należy skorzystać z wirtualnej kasy www.eecdl.pl/kasa i dokonać wyboru odpowiedniego kodu oraz płatności.
Pomocny może okazać się  poradnik , w którym można znaleźć informacje, jakie kroki należy wykonać, żeby kupić kod egzaminacyjny.


Informacja dla organizatorów / instytucji

Jeśli organizator chce zamówić kody egzaminacyjne ECDL dla większej grupy osób, należy wysłać swoje zamówienie kilka dni przed egzaminem na adres biuro@ecdl.pl . PB ECDL przy PTI wystawi i odeśle w wiadomości e-mail: FV VAT oraz link z kodami na egzamin. FV należy opłacić na podstawie danych znajdujących się na fakturze VAT, ponieważ każdy egzamin jest powiązany z konkretną wpłatą.
Wygenerowane kody na egzamin można wykorzystać tylko zgodnie z ich przeznaczeniem, np. nie można wykorzystać kodu na egzamin w cenie ulgowej, jeśli kupiono kody na egzaminy w cenie normalnej.

Jak skorzystać ze stawki VAT ZW?
Jeśli instytucja realizująca projekt unijny chce korzystać ze stawki VAT ZW, należy przesłać taką informację na adres biuro@ecdl.pl, a następnie podpisać umowę na projekt jeszcze przed złożeniem pierwszego zamówienia na fakturę dotyczącą projektu.

 

Dokumenty do pobrania:
Informacja dla osób fizycznych zamawiających faktury VAT.
Procedura generowania kuponów z kodami egzaminacyjnymi (w wersji .pdf).

 

CENNIK CERTYFIKACJI ECDL (ważny od dnia 1.07.2020 r. z późniejszymi uzupełnieniami)

N – ceny normalne
U – ceny ulgowe
X – ceny normalne i ulgowe

EGZAMIN Normalny/Ulgowy Cena brutto w zł Cena netto w zł
B1/B2/S3/S6/S7/S9/S10/S12
B3/B4/S1/S2 v5
pierwszy egzamin z puli podstawowej*
N 221,40 180
U 172,20 140
B1/B2/S3/S6/S7/S9/S10/S12
B3/B4/S1/S2 v5
kolejny egzamin z puli podstawowej*
N 79,95 65
U 67,65 55
B1/B2/S3/S6/S7/S9/S10/S12
B3/B4/S1/S2 v5
poprawkowy egzamin z puli podstawowej*
N 79,95 65
U 67,65 55
B3/B4/S1/S2 v6 pierwszy egzamin z puli podstawowej* N 233,70 190
U 184,50 150
B3/B4/S1/S2 v6 kolejny egzamin z puli podstawowej* N 110,70 90
U 98,40 80
B3/B4/S1/S2 v6  poprawkowy egzamin z puli podstawowej* N 110,70 90
U 98,40 80
S4/S5/S11 ** N 246,00 200
U 196,80 160
S4/S5/S11 egzamin poprawkowy ** X 123,00 100
S8 (CAD 2D)** N 282,90 230
U 233,70 190
S8 (CAD 2D) egzamin poprawkowy** X 221,40 180
ADVANCED v2 N 246,00 200
U 196,80 160
ADVANCED egzamin poprawkowy X 147,60 120
dodatkowa opłata za pojedynczy egzamin BASE/STANDARD/ADVANCED po angielsku X 61,50 50
e-Citizen N 184,50 150
U 123,00 100
e-Citizen egzamin poprawkowy X 123,00 100
EPP GIS 1 N 233,70 190
U 215,25 175
EPP GIS 2 N 184,50 150
U 166,05 135
EPP GIS 3 N 233,70 190
U 215,25 175
EPP GIS egzamin poprawkowy X 166,05 135
EPP e-Nauczyciel TEST N 123,00 100
U 98,40 80
EPP e-Nauczyciel TEST egzamin poprawkowy X 123,00 100
EPP e-Nauczyciel N 184,50 150
U 147,60 120
EPP e-Nauczyciel egzamin poprawkowy X 184,50 150
EPP e-Urzędnik N 184,50 150
U 147,60 120
EPP e-Urzędnik egzamin poprawkowy X 184,50 150
wydanie dodatkowego certyfikatu ECDL X 30,75 25
wydanie certyfikatu CUK-PP X 35,00 28,46

N – ceny normalne
U – ceny ulgowe
X – ceny normalne i ulgowe

 

* W skład puli podstawowej wchodzą egzaminy BASE/S1/S2/S3/S6/S7/S9/S10/S12:
Podstawy pracy z komputerem (BASE, CUK-PP – B1)
Podstawy pracy w sieci (BASE, CUK-PP – B2)
Przetwarzanie tekstów (BASE, CUK-PP – B3)
Arkusze kalkulacyjne (BASE, CUK-PP – B4)
Użytkowanie baz danych (STANDARD – S1)
Grafika menedżerska i prezentacyjna (STANDARD – S2)
IT Security (STANDARD – S3)
Web Editing (STANDARD – S6
Współpraca online (STANDARD – S7)
Rozwiązywanie problemów (STANDARD – S9)
Podstawy programowania (STANDARD – S10)
Praca Zdalna (STANDARD – S12)

Egzaminy z puli podstawowej mogą być realizowane w ramach programu „Klasa z ECDL”.

 

** W skład egzaminów specjalistycznych wchodzą:
Edycja Obrazów (STANDARD – S4)
Zarządzanie projektami (STANDARD – S5)
CAD 2D (STANDARD – S8)
RODO (STANDARD – S11)

Cena brutto zawiera obowiązującą stawkę VAT 23%; w przypadku zmiany stawki podatku VAT, zmianie ulega cena brutto.

 

 

Kto może skorzystać z opłaty ulgowej?
Opłaty ulgowe przysługują uczniom oraz studentom wszystkich typów studiów w wieku poniżej 26 lat, którzy posiadają legitymację uczniowską lub studencką, a także emerytom 60+ posiadającym legitymację emerycką.
Z ulgi skorzystać mogą też osoby, które posiadają certyfikat ECDL START lub ECDL CORE lub ECDL BASE lub ECDL STANDARD, uzyskany nie wcześniej niż 5 lat przed momentem zgłoszenia się do certyfikacji e-Nauczyciel.


Jak długo ważne są kody egzaminacyjne ECDL?
 
Informujemy, że zgodnie z Regulaminem Systemu Egzaminacyjnego eECDL.pl (http://regulamin.eecdl.pl/) oraz Regulaminem Wirtualnej Kasy (https://kasa.eecdl.pl/regulamin.php) kody na egzaminy ECDL należy wykorzystać w terminie maksymalnie 6 miesięcy od daty dokonania wpłaty. W przeciwnym razie nadwyżka wpłaty za egzaminy przechodzi na własność PTI, a Kandydat nie może domagać się jej zwrotu. Przystąpienie do egzaminu ECDL po upływie tego terminu wymaga nowej wpłaty/zakupienia nowego kuponu z kodem na egzamin.

 

Ile kosztuje certyfikat ECDL?
W cenie dowolnej ilości egzaminów z puli podstawowej zawarty jest jeden certyfikat. W cenie każdego innego egzaminu (poza poprawkowymi) zawarty jest jeden certyfikat. Jeśli Kandydat chce otrzymać kolejny certyfikat ECDL, wystarczy, że zamówi kod na dodatkowy certyfikat w cenie 25 zł brutto (od 1 lipca 2020 – 25 zł netto).
Cena duplikatu każdego certyfikatu wynosi 25 zł brutto (od 1 lipca 2020 – 25 zł netto).

 

Jak skorzystać z Vouchera na egzamin ECDL?
Jeśli Kandydat posiada Voucher na egzaminy ECDL, należy zgłosić ten fakt przed egzaminem do PB ECDL. Kandydat powinien wysłać e-mail na biuro@ecdl.pl , a w treści wiadomości podać numer vouchera, PESEL oraz informację, który moduł  wybiera. W wiadomości zwrotnej prześlemy kod na egzamin ECDL.

 

Jak otrzymać kartę plastikową ECDL?
Każda osoba, która już posiada certyfikat może otrzymać kartę w wersji plastikowej. Wyjątkiem są osoby posiadające certyfikat ECDL Profile oraz ECDL PTI Standard.
Jeśli Kandydat chce zamówić kartę plastikową, powinien dodać zdjęcie na koncie kandydata w systemie egzaminacyjnym www.eecdl.pl.
Cena karty plastikowej dla każdego certyfikatu poza Ekspert wynosi 30,75 zł brutto.
Cena karty plastikowej Ekspert (po zdaniu 4 modułów: A1, A2, A3, A4) wynosi 86,10 zł brutto normalny i 79,95 zł brutto ulgowy.

 

Pobierz Cennik ICDL (ECDL) – ważny od 1 lutego 2024 r. (w wersji pdf)

Pobierz Cennik ECDL – ważny od 1 lipca 2020 r. (w wersji .pdf).

Pobierz Cennik ECDL – ważny do 31 czerwca 2020 r. (w wersji .pdf)