ICDL ECDL logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Polskie Biuro ECDL | ul. Solec 38 lok. 103 | 00-394 Warszawa | Województwo Mazowieckie | NIP: 522-000-20-38

ECDL PTI Standard

ECDL PTI STANDARD

Certyfikat ECDL PTI Standard zaświadcza, że jego posiadacz uzyskał rozszerzone kwalifikacje komputerowe, umożliwiające posługiwanie się komputerem w dzisiejszym świecie.

Zgodnie z Załącznikiem nr 8 do „Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020” z 17 maja 2017 pt. „Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego”, autorstwa Ministerstwa Rozwoju, certyfikat ECDL jest kwalifikacją a Polskie Towarzystwo Informatyczne – instytucją certyfikującą dla tej kwalifikacji.

Poza umiejętnościami potwierdzonymi certyfikatem ECDL BASE, zaświadcza on o dodatkowych umiejętnościach specjalistycznych. Aby umożliwić kandydatom starającym się o certyfikat ECDL STANDARD uzyskanie go w dotychczasowej cenie certyfikatu ECDL CORE, PTI wprowadziło ECDL PTI STANDARD o określonym składzie, w którym oprócz zaktualizowanej zawartości starego CORE’a doszedł jeszcze specjalistyczny S3 – IT Security. Certyfikat ECDL PTI STANDARD określa więc ściśle te trzy dodatkowe umiejętności, konieczne do uzyskania certyfikatu ECDL STANDARD: użytkowanie baz danych, grafika menedżerska i prezentacyjna, IT Security. Aby zapoznać się z informacjami na temat każdego z modułów, kliknij na kafelek z jego nazwą na schemacie poniżej. Aby obejrzeć sylabus danego modułu, kliknij kafelek z jego nazwą na schemacie na dole strony.

schemat MODUŁÓW

Moduły BASE

 
 
 
 
 
B1

Podstawy pracy z komputerem

 
 
 
 
 
B2

Podstawy pracy w sieci

 
 
 
 
 
B3

Przetwarzanie tekstów

 
 
 
 
 
B4

Arkusze kalkulacyjne

Moduły STANDARD

 
 
 
 
 
S1

Użytkowanie baz danych

 
 
 
 
 
S2

Grafika menedżerska i prezentacyjna

 
 
 
 
 
S3

IT security

WZÓR CERTYFIKATU

certyfikat