logo ecdl Polska logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Pracownicy PB ECDL

Kompetencje pracowników PB ECDL

Elżbieta Buk

e-mail: elzbieta.buk@ecdl.pl

tel. 601 150 035

Sprawy dotyczące poszerzania uprawnień CE i egzaminatorów

Egzaminatorzy ECDL – umowy, szkolenia egzaminatorów

Organizacja konkursów Pan TIK

Wsparcie marketingowe dla certyfikatów

Ewa Lisowska

e-mail: ewa.lisowska@ecdl.pl

tel. 501 072 711

Sprawy formalne (umowy zlecenie, umowy o dzieło, inne)

Certyfikacja „Zgodny z ECDL”

Umowa-porozumienie o popularyzację ECDL

Współpraca z KR i KP

Organizacja konkursów TIK? TAK!

Adam Wieczorek

email: adam.wieczorek@ecdl.pl

tel. 694 606 958

Dystrybucja materiałów reklamowych

Kontrola jakości procedur egzaminacyjnych

Umowy na projekty unijne

Wystawianie certyfikatów zamówionych do Centrum Egzaminacyjnego przy PTI

Wsparcie w obsłudze mediów społecznościowych