ICDL ECDL logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Polskie Biuro ECDL | ul. Solec 38 lok. 103 | 00-394 Warszawa | Województwo Mazowieckie | NIP: 522-000-20-38

Jak zostać egzaminatorem

Jak zostać egzaminatorem ECDL

 

Od 1997 roku Polskie Towarzystwo Informatyczne prowadzi akcję rozpowszechnienia w Polsce europejskiego standardu podstawowych umiejętności obsługi komputerów znanego pod nazwą „Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych”. Jest to polska edycja międzynarodowego certyfikatu: ECDL – „European Computer Driving Licence” upowszechnianego przez CEPISCouncil of European Professional Informatics Societies (Stowarzyszenie Europejskich Profesjonalnych Towarzystw Informatycznych) w krajach członkowskich i stowarzyszonych z Unią Europejską za pośrednictwem narodowych towarzystw informatycznych. Certyfikat ECDL – „Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych” – powstał z myślą o tych, którzy chcą lub muszą wiedzieć jak korzystać z komputera w pracy zawodowej i w życiu codziennym.

W Polsce, od samego początku, realizacja tej akcji cieszy się dużym powodzeniem, zwłaszcza wśród młodzieży. Uczestniczyli w niej jednak głównie mieszkańcy dużych ośrodków miejskich, ponieważ przede wszystkim tam działała grupa specjalnie przeszkolonych członków Polskiego Towarzystwa Informatycznego, która stanowiła kadrę egzaminatorów programu ECDL. W celu stworzenia możliwości zdobycia certyfikatu ECDL przez wszystkich obywateli naszego kraju, bez względu na miejsce zamieszkania, Polskie Towarzystwo Informatyczne postanowiło rozszerzyć grupę osób, które mogą zdobywać uprawnienia egzaminatorów ECDL.

 

Egzaminatorem ECDL może zostać osoba posiadająca konto Kandydata w systemie eecdl.pl, która jest:

1. członkiem PTI

lub

2. nauczycielem informatyki, legitymującym się uprawnieniami MEN do nauczania informatyki

lub

3. wykładowcą IT wyższych uczelni

lub

4. trenerem IT w firmie szkoleniowej (co najmniej przez 2 lata)

 

Dodatkowo taka osoba powinna:

 

Jeżeli Kandydat na Egzaminatora ECDL zgłasza się na szkolenie odbywające się w innym regionie, niezależnie od powyższych wymagań warunkiem koniecznym jest uzyskanie akceptacji Koordynatora Regionalnego ze swojego regionu. Akceptację należy dołączyć do wymaganej dokumentacji.

 

Szkolenia egzaminatorów ECDL na wszystkie uprawnienia (poza zaawansowanymi ECDL ADVANCED) są odpłatne i obowiązkowe. Organizuje je Polskie Biuro ECDL w Warszawie we współpracy z jednostkami regionalnymi PTI.
Opłata za szkolenie egzaminatora waz z opłatą licencyjną wynosi:


Egzaminatorzy ECDL, którzy uzyskali uprawnienia przed 1 października 2013 r. i którzy chcą uzyskać aktualne uprawnienia podstawowe (ECDL BASE, S1, S2, S3, S9, e-citizen) muszą:

Po przeszkoleniu, Egzaminator podpisuje Umowę Egzaminatora ECDL i otrzymuje Certyfikat Egzaminatora ECDL.
Dokumenty takie jak Umowa/Aneks należy pobrać ze swojego konta egzaminatora, po zalogowaniu się do systemu eecdl.pl (przykładowa Umowa PTI – Egzaminator ECDL).

 

DO POBRANIA:
Karta rejestracji egzaminatora (dokument .pdf).

 

 

PRZYPOMNIENIE
Zgodnie z §.16 i 17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, faktury mogą być wystawiane nie później niż siódmego dnia od dnia dokonania wpłaty. Wszyscy, którzy chcą otrzymać faktury proszeni są o zgłaszanie się w tym terminie do jednostki PTI organizującej szkolenie.

 

 

We wszystkich sprawach związanych ze szkoleniami nowych egzaminatorów Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych prosimy kontaktować się z Koordynatorami Regionalnymi ECDL lub Polskim Biurem ECDL w Warszawie: tel. +48 22 887 31 46, e-mail: biuro@ecdl.pl