ECDL Aktualności

W menu „Projekty Unijne” i podmenu „Perspektywa 2014 – 2020" podajemy informacje dotyczące mapowania poszczególnych obszarów kompetencji ECDL na obszary ramy kopetencji DIGCOMP, stanowiącej podstawę do przyznawania środków na szkolenia w zakresie ICT z EFS w obecnej perspektywie. Warto zauważyć, że w ramach  certyfikacji ECDL można walidować WSZYSTKIE KOMPETENCJE z ramy DIGCOMP na poziomach zaawansowania A i B. Podajemy także 18 profili ECDL PROFILE DIGCOMP (wraz z cenami netto certyfikacji), skonstruowanych specjalnie dla nowych projektów.

Zapraszamy do lektury naszych najnowszych artykułów, opublikowanych na portalu Edukacja i kariera.
 
Jacek Pulwarski, Ogólnopolski Koordynator ECDL, przedstawia i omawia wyniki badań, dotyczących e-umiejętności obywateli UE i Polski. Wskazuje również potrzebę weryfikacji  i certyfikacji umiejętności komputerowych na rodzimym rynku e-kompetencji. Na koniec przekonuje, że oferta ECDL Profile - uczymy się przez całe życie, gdzie każdy kandydat sam komponuje swoją ścieżkę certyfikacji, jest idealną odpowiedzią na powstałe zapotrzebowanie. W dwóch kolejnych tekstach Beata Chodacka i Adam Wieczorek przybliżają problematykę finansowania certyfikacji ECDL w ramach funduszy europejskich i przedstawiają szczegółową charakterystykę poszczególnych modułów ECDL.

Koordynator ECDL region Poznań we współpracy z Polskim Biurem ECDL organizuje 6-godzinne szkolenie niezbędne do uzyskania uprawnień egzaminatora z podstawowego zakresu ECDL w dniu 14 stycznia 2016 od godziny 14.00. Szkolenie odbędzie się w siedzibie koordynatora,  w Poznaniu przy ul. Lubeckiego 16

Informacje dla Kandydatów na Egzaminatorów ECDL wraz z wymaganiami dostępne są na stronie https://ecdl.pl/node/3332

 
22 grudnia 2015 w Zespole Szkół Mechanicznych nr 1 w Bydgoszczy wręczone zostały nagrody uczestnikom Międzyszkolnego Konkursu Szkół Gimnazjalnych na hasło propagujące osiągnięcia bydgoszczanina Mariana Rejewskiego.
Laureatami konkursu zostali uczniowie:
 
1. miejsce- Paweł Juszczak z Gimnazjum nr 10
2. miejsce-Angelika Majchrzak z Gimnazjum nr 50
3. miejsce-Przemysław Szczutkowski z Gimnazjum nr 34
 

W ubiegłym tygodniu odbyły się pierwsze egzaminy ECDL w języku angielskim. Wynik był pozytywny, a kandydatowi z Egiptu został już wręczony certyfikat ECDL Profile.
Przetestowania nowego narzędzia podjęło się Centrum Egzaminacyjne Żelazna z Warszawy (CE0136). Wszystkim, którzy brali udział w tym wydarzeniu, serdecznie dziękuję za ich zaangażowanie.
Potrzebę przeprowadzenia egzaminów w wersji angielskiej proszę zgłaszać mailowo na adres pawel.strawinski@ecdl.pl.
Paweł Strawiński

Dla kodujących z Oddziałem Małopolskim PTI zapraszamy na Wydział Matematyki i Informatyki UJ w najbliższą sobotę na warsztaty z programowania klocków lego. Warsztaty organizuje fundacja Instytut Rozwoju Edukacji i Przedsiębiorczości we współpracy z Kołem Robotyki i Sztucznej Inteligencji UJ.
W najbliższą sobotę 12. grudnia:
- szkoły podstawowe - klasy 4-6 - 10:00-13:00 - sala 0174
- gimnazjum - 10:00-13:00 - sala 1167
- liceum - - 10:00-13:00 - sala 1106
Ul. Łojasiewicza 6 - Wydział Matematyki i Informatyki UJ, Campus

Jak zastosować technologię do rozwiązywaniu postawionych zadań? Tym razem możesz działać w zespole. To okazja by sprawdzić siebie. Zachęcamy uczniów, nauczycieli a nawet całe rodziny do wspólnej zabawy. Szczegóły dzisiaj na https://www.facebook.com/konkurs.pantik/ , ale już teraz można poznać zasady zabawy pobierając Regulamin Wielkiego Konkursu Noworocznego wraz z podpowiedzią.

Podczas 7-mej Międzynarodowej Konferencji Naukowej na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie (poświęconej e-learningowi) nasz Koordynator Regionalny Pani Elżbieta Bowdur wpadła na pomysł zaprojektowania logotypów. Zaproponowała Pani Marcie Zawadzkiej ich wystawę w WST w Katowicach podczas konferencji KISS-u.

Informujemy, że pojawiła się możliwość zdawania egzaminów z produktu ECDL IT Security (S3) v2.0. Są to dwa warianty egzaminów S3 w oparciu o nową wersję sylabusa v2.0 – wariant standardowy S3 v2.0 oraz S3 v2.0 Extended (wariant rozszerzony).

Strony