ECDL Aktualności

W menu „Projekty Unijne” i podmenu „Perspektywa 2014 – 2020” podajemy informacje dotyczące mapowania poszczególnych obszarów kompetencji ECDL na obszary ramy DIGCOMP, stanowiącej podstawę do przyznawania środków na szkolenia w zakresie ICT z EFS w obecnej perspektywie.

W dniu 08 czerwca 2015 roku, w Sali Rady Wydziału EEIA Politechniki Łódzkiej, odbyło się uroczyste spotkanie mające na celu podsumowanie dwóch konkursów: Ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych T.I.K? – TAK! oraz „Telefonem ucz się i odkrywaj świat!” "Edukacja z Panem T.I.K-iem".

18 lipca br. w Warszawie planowane jest szkolenie, które jest niezbędne do uzyskania uprawnienia egzaminatora z podstawowego zakresu ECDL.

Szczegóły dotyczace miejsca i godzin szkolenia zostana podane w najblizszych dniach.

Informacje dla Kandydatów na Egzaminatorów ECDL wraz z wymaganiami dostępne są na stronie https://ecdl.pl/node/3332
Warunkiem koniecznym do uzyskania uprawnień Egzaminatora ECDL, jest posiadanie jednego z certyfikatów:

W dniu 23 czerwca 2015 roku odbyło się Regionalne spotkanie po Ogólnopolskim  Konkursie  Informatycznym TIK? -TAK! , w którym uczestniczyli uczniowie różnych typów szkół z woj. pomorskiego z najlepszymi wynikam  w konkursie, wraz ze swoimi nauczycielami - opiekunami lub rodzicami.

Organizatorem spotkania był Koordynator Regionalny ECDL we współpracy z Oddziałem Pomorskim PTI.

19.06.2015 Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego i Centrum Egzaminacyjne ECDL przy Uniwersytecie Szczecińskim gościł najlepszych uczniów z województwa zachodniopomorskiego w konkursach TIK?-TAK! oraz Edukacja z Panem T.I.K.-iem „Telefonem ucz się i odkrywaj świat”.

 Uczniowie przybyli ze swoimi nauczycielami, dyrektorami szkół i rodzicami.

W związku z niewystarczającą liczbą chętnych szkolenie dla trenerów i egzaminatorów EPP e-Urzędnik nie odbędzie się. Proszę wszystkich zainteresowanych certyfikatem o zwracanie się bezpośrednio do Koordynatora Produktu Pana Pawła Zalewskiego tel 506 026 226 bądź mejlowo  pawel.zalewski@ecdl.pl
Ewa Sumowska

W dniu 8 czerwca 2015 w ramach obchodów Małopolskiego Dnia uczenia się odbyła się uroczysta Małopolska Gala TIK?-TAK! podsumowująca działania w zakresie edukacji informatycznej prowadzone przez Polskie Towarzystwo Informatyczne na terenie Małopolski. Spotkanie miało miejsce w gościnnych murach Katedry Informatyki AGH, dzięki uprzejmości prof. Krzysztofa Zielińskiego.

W związku z powtarzającymi się pytaniami wynikającymi z prowadzonych przez jednostki pośredniczące kontroli realizacji projektów unijnych przypominamy, że zarówno logotyp ECDL jak i nazwa ECDL są zastrzeżonymi znakami towarowymi i mogą być używane jedynie w kontekście certyfikatów ECDL, egzaminów ECDL i zgodności z ECDL.

Koordynator Certyfikatu EPP e-Urzędnik Paweł Zalewski wspólnie z Koordynatorem Regionalnym Ewą Sumowską i PB ECDL proponują szkolenie dla trenerów i/lub kandydatów na egzaminatorów certyfikatu e-Urzędnik.

Wersja szkolenie dla trenerów i szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów:
26 czerwca 2015 godz. 14.00 – 20.00 szkolenie trenerów
27 czerwca 2015 godz. 9.00 – 15.00 szkolenie trenerów
27 czerwca 2015 godz. 15.00 – 18.00 szkolenie egzaminatorów
27 czerwca 2015 godz. 18.00 – 19.00 możliwa sesja egzaminacyjna

Wersja tylko szkolenie egzaminatorów
27 czerwca 2015 godz. 11.00- 14.00 szkolenie egzaminatorów

Szkolenie odbędzie się pod warunkiem ukonstytuowania się grupy min 10 zainteresowanych osób.

W dniu 20 maja 2015 roku odbyła się w Szkole Podstawowej nr 16 im. Polskich Olimpijczyków w Piotrkowie Trybunalskim pierwsza edycja Wojewódzkiego Konkursu Promującego Ideę ECDL. Zachęcamy do przeczytania artykułu na ten temat, który ukazał się w lokalnej prasie: ziemiapiotrkowska.pl/wp-content/uploads/2015/06/strona005.pdf

Strony