logo ecdl Polska logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

cennik

European Computer Driving Licence

Informacja dla kandydatów indywidualnych
Płatności kandydatów za wszystkie egzaminy od 01.10.2013 r. odbywają się przez wirtualną kasę www.eecdl.pl/kasa – Przeczytaj poradnik

Informacja dla organizatorów/instytucji
Płatność za egzaminy dla grup odbywa się na podstawie faktury VAT wystawionej przez PTI. Zamówienie na fakturę powinno być wysyłane są na adres biuro@ecdl.pl kilka dni przed egzaminem. Informacja dla osób fizycznych zamawiających faktury VAT. Do każdej faktury płatnik otrzymuje link z kuponami na egzamin. Każdy egzamin jest powiązany z konkretną wpłatą. Kod wygenerowany na egzamin będzie można wykorzystać jedynie zgodnie z jego przeznaczeniem, np. kupiono kody na egzaminy ECDL Advanced w cenie normalnej – niemożliwe będzie podejście do egzaminu w cenie ulgowej.

Jeśli instytucja realizująca projekt unijny chce korzystać ze stawki VAT ZW zobowiązana jest poinformować o tym fakcie PTI i podpisać umowę na projekt przed złożeniem pierwszego zamówienia na fakturę dotyczącą projektu.

Do pobrania:
Procedura generowania kuponów z kodami egzaminacyjnymi (w wersji .pdf).

Jeśli kandydat posiada Voucher na egzaminy ECDL, przed podejściem do egzaminu powinien zgłosić ten fakt do PB ECDL. Należy podać numer vouchera, PESEL oraz informację, który moduł kandydat wybiera. Informację należy wysłać na biuro@ecdl.pl a oryginał vouchera przesłać na adres Polskiego Biura ECDL.

WAŻNE! Informujemy, że zgodnie z Regulaminem Systemu Egzaminacyjnego eECDL.pl (http://regulamin.eecdl.pl/) oraz Regulaminem Wirtualnej Kasy (https://kasa.eecdl.pl/regulamin.php) dokonane wpłaty za egzaminy/kupony z kodami na egzaminy należy wykorzystać w terminie maksymalnie 6 miesięcy od daty dokonania wpłaty. W przeciwnym razie nadwyżka wpłaty na opłaty za egzaminy przechodzi na własność PTI, a Kandydat nie może domagać się jej zwrotu. Przystąpienie do egzaminu ECDL po upływie tego terminu wymaga nowej wpłaty/zakupienia nowego kuponu z kodem na egzamin.

CENNIK CERTYFIKACJI ECDL (ważny od dnia 27.08.2017 r.)

EGZAMIN Normalny/Ulgowy Cena brutto w zł
Pierwszy egzamin z puli podstawowej* N 162
U 98
Kolejny egzamin z puli podstawowej* N 62
U 50
Egzamin z puli podstawowej*- poprawkowy N 62
U 50
Pojedynczy egzamin S4/S5/S6/S11** N 220
U 150
Pojedynczy egzamin S4/S5/S6/S11**- poprawkowy X 90
Egzamin S8 (CAD 2D) N 250
U 190
Egzamin S8 (CAD 2D) – poprawkowy X 135
Pojedynczy egzamin ECDL ADVANCED N 180
U 150
Pojedynczy egzamin ECDL ADVANCED – poprawkowy X 90
Dodatkowa opłata za pojedynczy egzamin BASE/STANDARD/ADVANCED po angielsku X 50
e-Citizen N 145
U 90
e-Citizen poprawkowy X 55
EPP GIS 1 N 200
U 180
EPP GIS 2 N 148
U 135
EPP GIS 3 N 200
U 180
EPP GIS poprawkowy X 135
EPP e-Nauczyciel TEST N 99
U 70
EPP e-Nauczyciel TEST poprawkowy X 99
EPP e-Nauczyciel – część praktyczna N 150
U 100
EPP e-Nauczyciel – część praktyczna poprawkowy X 150
EPP e-Urzędnik N 150
U 120
EPP e-Urzędnik poprawkowy X 150

 

N – ceny normalne
U – ceny ulgowe
X – ceny normalne i ulgowe

*Pula podstawowa obejmuje egzaminy BASE/S1/S2/S3/S7/S9/S10, a więc:

**S4 – Edycja Obrazów
S5 – Zarządzanie projektami
S6 – Web Editing

S11 – RODO

Cena brutto zawiera obowiązującą stawkę VAT 23%.

Opłaty ulgowe przysługują uczniom oraz studentom wszystkich typów studiów w wieku poniżej 26 lat, posiadającym odpowiednie legitymacje, a także emerytom 60+ posiadającym legitymację emerycką.

Do ulgi w przypadku programu certyfikacji e-Nauczyciel uprawnieni są także posiadacze certyfikatu ECDL START lub ECDL CORE lub ECDL BASE lub ECDL STANDARD, uzyskanego nie wcześniej niż 5 lat przed momentem zgłoszenia się do certyfikacji.

Każdy uczestnik po otrzymaniu certyfikatu w postaci papierowej (oprócz ECDL Profile oraz ECDL PTI Standard) może otrzymać kartę w wersji plastikowej. Karta plastikowa, na równi z dokumentem papierowym potwierdza, że dana osoba uzyskała określony certyfikat ECDL. Niezbędne jest w tym celu dodanie zdjęcia kandydata na jego koncie w systemie egzaminacyjnym.

W cenie dowolnej ilości egzaminów z puli podstawowej zawarty jest jeden certyfikat. W cenie każdego innego egzaminu (poza poprawkowymi) zawarty jest jeden certyfikat. Dodatkowa dopłata do kolejnego certyfikatu w przypadku kontynuacji certyfikacji wynosi 25 zł brutto.

Cena karty plastikowej dla każdego certyfikatu wynosi 25 zł brutto. Karty plastikowe są zamawiane przez system egzaminacyjny www.eecdl.pl.
Cena karty plastikowej Ekspert (po zdaniu 4 modułów: A1, A2, A3, A4) wynosi 86,10 zł brutto normalny i 79,95 zł brutto ulgowy.
Cena duplikatu każdego certyfikatu wynosi 25 zł brutto.

CENNIK CERTYFIKATÓW ECDL PROFILE DIGCOMP

 

 

Pobierz Stary CENNIK ECDL – ważny do 31.10.2013 r. (w wersji .pdf)

Pobierz Stary CENNIK ECDL – ważny do 31.01.2016 r. (w wersji .pdf)