ICDL ECDL logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Polskie Biuro ECDL | ul. Solec 38 lok. 103 | 00-394 Warszawa | Województwo Mazowieckie | NIP: 522-000-20-38

cennik

Uwaga!

Od 1 lutego 2024 wprowadzamy nowy cennik certyfikacji!

Kody egzaminacyjne zakupione przed tą datą, zachowują swoją ważność – bez konieczności dopłaty –  przez okres 6 miesięcy od daty zakupu.

W umowach na projekty unijne, zawartych z PTI przed 1 lutego 2024, gwarantujemy ceny według starego cennika, niezależnie od daty zakupu kodów.

W innych uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach PTI może podpisać z podmiotem realizującym projekt umowę na projekt unijny, z zachowaniem cen według starego cennika.

 

 

Informacja dla kandydatów indywidualnych
Jeśli kandydat chce samodzielnie kupić kod na egzamin ECDL, należy skorzystać z wirtualnej kasy www.eecdl.pl/kasa i dokonać wyboru odpowiedniego kodu oraz płatności.
Pomocny może okazać się  poradnik , w którym można znaleźć informacje, jakie kroki należy wykonać, żeby kupić kod egzaminacyjny.


Informacja dla organizatorów / instytucji

Jeśli organizator chce zamówić kody egzaminacyjne ECDL dla większej grupy osób, należy wysłać swoje zamówienie kilka dni przed egzaminem na adres biuro@ecdl.pl . PB ECDL przy PTI wystawi i odeśle w wiadomości e-mail: FV VAT oraz link z kodami na egzamin. FV należy opłacić na podstawie danych znajdujących się na fakturze VAT, ponieważ każdy egzamin jest powiązany z konkretną wpłatą.
Wygenerowane kody na egzamin można wykorzystać tylko zgodnie z ich przeznaczeniem, np. nie można wykorzystać kodu na egzamin w cenie ulgowej, jeśli kupiono kody na egzaminy w cenie normalnej.

Jak skorzystać ze stawki VAT ZW?
Jeśli instytucja realizująca projekt unijny chce korzystać ze stawki VAT ZW, należy przesłać taką informację na adres biuro@ecdl.pl, a następnie podpisać umowę na projekt jeszcze przed złożeniem pierwszego zamówienia na fakturę dotyczącą projektu.

 

Dokumenty do pobrania:
Informacja dla osób fizycznych zamawiających faktury VAT.
Procedura generowania kuponów z kodami egzaminacyjnymi (w wersji .pdf).

 

 

CENNIK CERTYFIKACJI ECDL (ważny od dnia 01.02.2024 z późniejszymi uzupełnieniami)

Pobierz Cennik ICDL (ECDL) – ważny od 1 lutego 2024 r. (w wersji pdf)

N – ceny normalne
U – ceny ulgowe
X – ceny normalne i ulgowe

EGZAMIN Normalny/Ulgowy Cena brutto w zł Cena netto w zł
Workforce* N/P 233,70 190,00
U/P 196,80 160,00
Professional** N/P 307,50 250,00
U/P 258,30 210,00
e-Citizen N/P 246,00 200,00
U/P 196,80 160,00
Insights*** N/P 369,00 300,00
U/P 319,80 260,00
wydanie dodatkowego certyfikatu ECDL X 30,75 25,00
wydanie certyfikatu CUK-PP X 35,00 28,46

N – ceny normalne
U – ceny ulgowe

P – ceny egzaminów poprawkowych
X – ceny normalne i ulgowe

 

* W skład puli Workforce wchodzą:

 

** W skład puli Professional wchodzą:

*** W skład puli Insights wchodzą:

 

Cena brutto zawiera obowiązującą stawkę VAT 23%; w przypadku zmiany stawki podatku VAT, zmianie ulega cena brutto.

 

 

Kto może skorzystać z opłaty ulgowej?
Opłaty ulgowe przysługują uczniom oraz studentom wszystkich typów studiów w wieku poniżej 26 lat, którzy posiadają legitymację uczniowską lub studencką, a także emerytom 60+ posiadającym legitymację emerycką.
Z ulgi skorzystać mogą też osoby, które posiadają certyfikat ECDL START lub ECDL CORE lub ECDL BASE lub ECDL STANDARD, uzyskany nie wcześniej niż 5 lat przed momentem zgłoszenia się do certyfikacji e-Nauczyciel.


Jak długo ważne są kody egzaminacyjne ECDL?
 
Informujemy, że zgodnie z Regulaminem Systemu Egzaminacyjnego eECDL.pl (http://regulamin.eecdl.pl/) oraz Regulaminem Wirtualnej Kasy (https://kasa.eecdl.pl/regulamin.php) kody na egzaminy ECDL należy wykorzystać w terminie maksymalnie 6 miesięcy od daty dokonania wpłaty. W przeciwnym razie nadwyżka wpłaty za egzaminy przechodzi na własność PTI, a Kandydat nie może domagać się jej zwrotu. Przystąpienie do egzaminu ECDL po upływie tego terminu wymaga nowej wpłaty/zakupienia nowego kuponu z kodem na egzamin.

 

Ile kosztuje certyfikat ECDL?
W cenie dowolnej ilości egzaminów z puli podstawowej zawarty jest jeden certyfikat. W cenie każdego innego egzaminu (poza poprawkowymi) zawarty jest jeden certyfikat. Jeśli Kandydat chce otrzymać kolejny certyfikat ECDL, wystarczy, że zamówi kod na dodatkowy certyfikat w cenie 25 zł brutto (od 1 lipca 2020 – 25 zł netto).
Cena duplikatu każdego certyfikatu wynosi 25 zł brutto (od 1 lipca 2020 – 25 zł netto).

 

Jak skorzystać z Vouchera na egzamin ECDL?
Jeśli Kandydat posiada Voucher na egzaminy ECDL, należy zgłosić ten fakt przed egzaminem do PB ECDL. Kandydat powinien wysłać e-mail na biuro@ecdl.pl , a w treści wiadomości podać numer vouchera, PESEL oraz informację, który moduł  wybiera. W wiadomości zwrotnej prześlemy kod na egzamin ECDL.

 

Jak otrzymać kartę plastikową ECDL?
Każda osoba, która już posiada certyfikat może otrzymać kartę w wersji plastikowej. Wyjątkiem są osoby posiadające certyfikat ECDL Profile oraz ECDL PTI Standard.
Jeśli Kandydat chce zamówić kartę plastikową, powinien dodać zdjęcie na koncie kandydata w systemie egzaminacyjnym www.eecdl.pl.
Cena karty plastikowej dla każdego certyfikatu poza Ekspert wynosi 30,75 zł brutto.
Cena karty plastikowej Ekspert (po zdaniu 4 modułów: A1, A2, A3, A4) wynosi 86,10 zł brutto normalny i 79,95 zł brutto ulgowy.

 

Pobierz Cennik ICDL (ECDL) – ważny od 1 lutego 2024 r. (w wersji pdf)

Pobierz Cennik ECDL – ważny od 1 lipca 2020 r. (w wersji .pdf).