ICDL ECDL logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Polskie Biuro ECDL | ul. Solec 38 lok. 103 | 00-394 Warszawa | Województwo Mazowieckie | NIP: 522-000-20-38

ECDL Base

ECDL BASE

Certyfikat ECDL BASE jest podstawowym certyfikatem umiejętności komputerowych. Aby go uzyskać, wystarczy zdać cztery pokazane na schemacie niżej egzaminy.

Certyfikat ECDL BASE zaświadcza, że jego posiadacz nabył kwalifikację, potwierdzając podstawowe kompetencje komputerowe, umożliwiające korzystanie z komputera w dzisiejszym świecie.

Zgodnie z Załącznikiem nr 8 do „Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020” z 17 maja 2017 pt. „Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego”, autorstwa Ministerstwa Rozwoju, certyfikat ECDL jest kwalifikacją a Polskie Towarzystwo Informatyczne – instytucją certyfikującą dla tej kwalifikacji.

ECDL BASE to podstawowy certyfikat dla pracowników wszystkich specjalności, którzy na co dzień posługują się komputerem, korzystają z Internetu, tworzą i edytują dokumenty oraz arkusze kalkulacyjne. Jest także ciekawym potwierdzeniem umiejętności komputerowych uczniów szkół różnych poziomów. W sposób naturalny nasuwa się pytanie czy certyfikat ECDL BASE jest równoważny starszemu certyfikatowi ECDL START, na który składały się także cztery moduły. Otóż nie. Mimo zachowania przez PTI tej samej ceny pełnej certyfikacji, certyfikat BASE obejmuje wiedzę i umiejętności znacznie szersze – pięciu „starych”  modułów (1,2,3,4,7) – zaś START obejmował tylko cztery. Poza tym kwalifikacje walidowane certyfikatem BASE są o wiele bardziej aktualne niż to jest w przypadku STARTa. Aby zapoznać się z informacjami na temat każdego z modułów, kliknij na kafelek z jego nazwą na schemacie poniżej. Aby obejrzeć sylabus danego modułu, kliknij kafelek z jego nazwą na schemacie na dole strony.

ECDL BASE TYFLO 

Certyfikat ECDL BASE TYFLO przeznaczony jest dla osób niewidomych i słabowidzących.Osoby niedowidzące i niewidome mogą samodzielnie zdawać egzaminy B1, B2, B3, B4, przeprowadzane w specjalnie dostosowanych tyflolaboratoriach. Tyflolaboratoria wyposażone są w specjalistyczny sprzęt komputerowy oraz aplikacje dedykowane osobom z niepełnosprawnością wzroku, takie jak programy powiększające, programy udźwiękowiające, urządzenia brajlowskie. Dodatkowo, aplikacja egzaminacyjna została wyposażona w specjalną nakładkę, zaprojektowaną zgodnie ze standardem WCAG 2.0, umożliwiającą bezwzrokową nawigację i możliwość dostosowania rozmiarów czcionek i kontrastu. Egzaminy ECDL BASE TYFLO przeprowadzane są przez specjalnie przeszkolonych egzaminatorów ECDL TYFLO.

logo ECDL BASE TYFLO

zdjęcie ECDL BASE TYFLO

schemat MODUŁÓW

Moduły BASE

 
 
 
 
 
B1

Podstawy pracy z komputerem

 
 
 
 
 
B2

Podstawy pracy w sieci

 
 
 
 
 
B3

Przetwarzanie tekstów

 
 
 
 
 
B4

Arkusze kalkulacyjne

WZÓR CERTYFIKATU

certyfikat

WZÓR KARTY PLASTIKOWEJ

karta