logo ecdl Polska logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

ECDL PTI Standard

ECDL PTI STANDARD

Certyfikat ECDL PTI Standard zaświadcza, że jego posiadacz uzyskał rozszerzone kwalifikacje komputerowe, umożliwiające posługiwanie się komputerem w dzisiejszym świecie.

Zgodnie z Załącznikiem nr 8 do „Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020” z 17 maja 2017 pt. „Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego”, autorstwa Ministerstwa Rozwoju, certyfikat ECDL jest kwalifikacją a Polskie Towarzystwo Informatyczne – instytucją certyfikującą dla tej kwalifikacji.

Poza umiejętnościami potwierdzonymi certyfikatem ECDL BASE, zaświadcza on o dodatkowych umiejętnościach specjalistycznych. Aby umożliwić kandydatom starającym się o certyfikat ECDL STANDARD uzyskanie go w dotychczasowej cenie certyfikatu ECDL CORE, PTI wprowadziło ECDL PTI STANDARD o określonym składzie, w którym oprócz zaktualizowanej zawartości starego CORE’a doszedł jeszcze specjalistyczny S3 – IT Security. Certyfikat ECDL PTI STANDARD określa więc ściśle te trzy dodatkowe umiejętności, konieczne do uzyskania certyfikatu ECDL STANDARD: użytkowanie baz danych, grafika menedżerska i prezentacyjna, IT Security. Aby zapoznać się z informacjami na temat każdego z modułów, kliknij na kafelek z jego nazwą na schemacie poniżej. Aby obejrzeć sylabus danego modułu, kliknij kafelek z jego nazwą na schemacie na dole strony.

schemat MODUŁÓW

Moduly BASE

 
 
 
 
 
B1

Podstawy pracy z komputerem

 
 
 
 
 
B2

Podstawy pracy w sieci

 
 
 
 
 
B3

Przetwarzanie tekstów

 
 
 
 
 
B4

Arkusze kalkulacyjne

Moduly STANDARD

 
 
 
 
 
S1

Użytkowanie baz danych

 
 
 
 
 
S2

Grafika menedżerska i prezentacyjna

 
 
 
 
 
S3

IT security

WZÓR CERTYFIKATU PAPIEROWEGO

certyfikat