logo ecdl Polska logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Do pobrania

Sylabusy do pobrania

Moduły BASE:

Moduły STANDARD

Moduły ADVANCED

Pozostałe

Wzory i druki

Dokumenty Certyfikacji

Logotypy ECDL do pobrania (wersja spakowana .zip)

Projekty materiałów ECDL

 

Pismo do realizatorów projektów w ramach POKL

Umowa porozumienie o przystąpieniu do Programu „Klasa z ECDL”