logo ecdl Polska logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Do pobrania

Sylabusy

Moduły BASE

Moduły STANDARD

Moduły ADVANCED

Pozostałe

Dokumenty

Wzory i druki

Dokumenty Certyfikacji

Logotypy ECDL do pobrania (wersja spakowana .zip)

Projekty materiałów ECDL

Pismo do realizatorów projektów w ramach POKL

Umowa porozumienie o przystąpieniu do Programu „Klasa z ECDL”

Certyfikat Umiejętności Komputerowych – poziom podstawowy

Rama Kompetencji Cyfrowych DigComp

Referencje krajowe i międzynarodowe

Projekty unijne