ICDL ECDL logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Polskie Biuro ECDL | ul. Solec 38 lok. 103 | 00-394 Warszawa | Województwo Mazowieckie | NIP: 522-000-20-38

Dla początkujących

 

Ci, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z komputerem powinni przystąpić do egzaminu e-Citizen. Pozwala to i osobie zainteresowanej i organizatorowi szkolenia na wyznaczenie konkretnego celu – opanowania podstawowych umiejętności posługiwania się komputerem, pocztą elektroniczną oraz przegladarką internetową i dostępnymi witrynami.

W kolejnym etapie rekomendujemy zdobywanie certyfikatu ECDL BASE. Proponujemy rozpoczęcie od zdania modułów, których tematyka częściowo już znalazła się w zakresie e-Citizen jednak na nieco niższym poziomie:

W dalszej kolejności rekomendujemy moduły, związane z aplikacjami do przetwarzania tekstów i arkuszy kalkulacyjnych:

I dzięki temu uzyskujemy Certyfikat ECDL BASE!

Na podstawie zasady uznawania i akumulacji osiągnięć, wszyscy posiadacze certyfikatu ECDL BASE – lub innych certyfikatów ECDL, zawierających moduły ECDL B1, B2, B3 i B4 – mogą (bez zdawania dodatkowych egzaminów) wystąpić do PTI o wydanie certyfikatu CUK-pp (Certyfikat Umiejętności Komputerowych – poziom podstawowy), włączonego do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.i Wpisanego do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji, nadzorowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

A następny krok to zdobycie certyfikatu ECDL STANDARD – czyli zdanie już tylko trzech spośród 11 egzaminów: