ICDL ECDL logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Polskie Biuro ECDL | ul. Solec 38 lok. 103 | 00-394 Warszawa | Województwo Mazowieckie | NIP: 522-000-20-38

Dla uczestników projektów Unijnych

 

Uczestnicy szkoleń finansowanych ze środków unijnych zdobywają kompetencje zgodne ze standardem wymagań kompetencji cyfrowych DIGCOMP, które muszą być potwierdzone certyfikatem zewnętrznym.
Więcej o DIGCOMP