logo ecdl Polska logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Dla uczestników projektów Unijnych

 

Uczestnicy szkoleń finansowanych ze środków unijnych zdobywają kompetencje zgodne ze standardem wymagań kompetencji cyfrowych DIGCOMP, które muszą być potwierdzone certyfikatem zewnętrznym.
Więcej o DIGCOMP