ICDL ECDL logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Polskie Biuro ECDL | ul. Solec 38 lok. 103 | 00-394 Warszawa | Województwo Mazowieckie | NIP: 522-000-20-38

Dla inżyniera i architekta

 

Dla przedstawicieli zawodów technicznych proponujemy między przede wszystkim moduł ECDL S8 – CAD 2D. Certyfikat ECDL S8 – CAD 2D w cenie ulgowej rekomendujemy uczniom ostatnich klas techników oraz studentom kierunków technicznych.

W praktyce technicy, inżynierowie i architekci korzystają także z podstawowych i zaawansowanych opcji aplikacji biurowych, dla celów obliczeniowych (arkusze kalkulacyjne, użytkowanie baz danych) lub przygotowania prezentacji (grafika menedżerska i prezentacyjna).

Dlatego proponujemy Wam rozważenie zdobycia także certyfikatu ECDL EKSPERT, na który składają się 4 egzaminy z grupy zaawansowanych: