logo ecdl Polska logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Dla finansów i księgowości

 

Pracownicy działów finansowych i księgowości powinni przede wszystkim udokumentować swoje umiejętności zaliczając takie moduły ECDL, jak arkusze kalkulacyjne (na poziomie zaawansowanym), podstawy pracy z komputerem i podstawy pracy w sieci, grafika menedżerska i prezentacyjna, bazy danych oraz edytor tekstu – a więc moduły:

zaś dla pracowników działów finansowych i księgowości zajmujących stanowiska kierownicze: