ICDL ECDL logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Polskie Biuro ECDL | ul. Solec 38 lok. 103 | 00-394 Warszawa | Województwo Mazowieckie | NIP: 522-000-20-38

Dla finansów i księgowości

 

Pracownicy działów finansowych i księgowości powinni przede wszystkim udokumentować swoje umiejętności zaliczając takie moduły ECDL, jak arkusze kalkulacyjne (na poziomie zaawansowanym), podstawy pracy z komputerem i podstawy pracy w sieci, grafika menedżerska i prezentacyjna, bazy danych oraz edytor tekstu – a więc moduły:

zaś dla pracowników działów finansowych i księgowości zajmujących stanowiska kierownicze:

Na podstawie zasady uznawania i akumulacji osiągnięć, wszyscy posiadacze certyfikatu ECDL BASE – lub innych certyfikatów ECDL, zawierających moduły ECDL B1, B2, B3 i B4 – mogą (bez zdawania dodatkowych egzaminów) wystąpić do PTI o wydanie certyfikatu CUK-pp (Certyfikat Umiejętności Komputerowych – poziom podstawowy), włączonego do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.i Wpisanego do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji, nadzorowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.