ICDL ECDL logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Polskie Biuro ECDL | ul. Solec 38 lok. 103 | 00-394 Warszawa | Województwo Mazowieckie | NIP: 522-000-20-38

Dla pracowników biurowych

 

Certyfikat ECDL Core powstał jako system egzaminów dla pracowników biurowych firm i administracji publicznej, najpierw w krajach skandynawskich, potem w całej Europie, a obecnie w 150 krajach na świecie.

Kiedyś był jedynym „produktem” jaki oferowaliśmy.

W połowie ostatniej dekady wprowadzono także możliwość zdawania uproszczonej wersji – czterech z siedmiu modułów ECDL Core – aby uzyskać certyfikat na poziomie Start. Dzięki temu można było wybrać te moduły, które były rzeczywiście potrzebne na stanowisku pracy.

Od roku 2013 Fundacja ECDL – aby uelastycznić system certyfikacji i uaktualnić zakres egzaminów – wprowadziła kolejną zmianę: podstawowym certyfikatem jest ECDL BASE, na który składają się cztery określone egzaminy, zaś certyfikatem rozszerzonym – ECDL STANDARD, na który składają się (poza egzaminami wymaganymi na ECDL BASE) trzy dowolnie wybrane egzaminy z jedenastu możliwych. Polskie Towarzystwo Informatyczne, jako Krajowy Operator ECDL w Polsce, wprowadziło także odmianę tego ostatniego certyfikatu – ECDL PTI STANDARD, na który składa się 7 ściśle określonych egzaminów.

ECDL STANDARD jest certyfikatem rozszerzonym w stosunku do ECDL BASE, zaś certyfikatem zaawansowanym jest ECDL ADVANCED (dla jednego modułu) czy ECDL EXPERT – dla wszystkich czterech modułów zaawansowanych.

Kolejne możliwości doboru certyfikatu do wymaganych czy pożądanych kwalifikacji daje koncepcja ECDL Profile – na jednym certyfikacie znajdą się tylko te egzaminy na określonym poziomie (podstawowym lub zaawansowanym), które są rzeczywiście potrzebne.

Przykładowo, większość pracowników biurowych nie korzysta w praktyce z programów do tworzenia baz danych (np. MS Access) – choć z pewnością wielu by się to przydało. Można więc zdobyć certyfikat ECDL BASE, który nie zawiera tego modułu. Kiedy okaże się, ze posiadanie zaświadczenia o umiejętności obsługi baz danych będzie Ci potrzebne – zawsze możesz przystąpić do zdawania tego właśnie modułu i na tym poprzestać, otrzymując certyfikat ECDL Profile, na którym  – poza modułami wchodzącymi w skład ECDL BASE – znajdzie się także moduł S1 – Użytkowanie baz danych. Można też rozszerzyć zakres kompetencji, zdać na przykład egzaminy S2 – Grafika menedżerska i prezentacyjna i S3 –  IT Security i otrzymać certyfikat ECDL STANDARD. Poza rozszerzeniem zakresu kompetencji można też wybrać ścieżkę większej specjalizacji niektórych kompetencji i zdawać egzaminy na poziomie zaawansownym (moduły A1 – A4).

Z naszego doświadczenia wynika, że – poza podstawowymi umiejetnościami komputerowymi (moduł B1) najbardziej potrzebne dla pracowników biurowych umiejętności to obsługa:

Pracownicy biurowi niektórych specjalności mogą także wybierać zdawanie egzaminów na poziomie Advanced – moduły A1 – A4.

Na podstawie zasady uznawania i akumulacji osiągnięć, wszyscy posiadacze certyfikatu ECDL BASE – lub innych certyfikatów ECDL, zawierających moduły ECDL B1, B2, B3 i B4 – mogą (bez zdawania dodatkowych egzaminów) wystąpić do PTI o wydanie certyfikatu CUK-pp (Certyfikat Umiejętności Komputerowych – poziom podstawowy), włączonego do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.i Wpisanego do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji, nadzorowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.