ICDL ECDL logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Polskie Biuro ECDL | ul. Solec 38 lok. 103 | 00-394 Warszawa | Województwo Mazowieckie | NIP: 522-000-20-38

Dla ucznia

 

Uczniowie to najliczniejsza grupa spośród ponad 250.000 osób, które od roku 1997 podjęły w Polsce proces certyfikacji ECDL. Dla wielu z nich zdobycie ECDL to pierwszy poważny egzamin w życiu.
Szkolenia przygotowujące do egzaminów realizowane są najczęściej w ramach zajęć z informatyki a szkolne pracownie komputerowe posiadają status Laboratorium Edukacyjnego ECDL (jego uzyskanie jest bezpłatne). Jest wiele gimnazjów, które program nauczania informatyki (poza podstawą programową) opierają na ECDL, a uczniowie kończąc szkołę zdają egzaminy ECDL i otrzymują certyfikat.

Aby umożliwić wszystkim uczniom zdawanie egzaminu ECDL– niezależnie od stopnia zamożności rodziców – wiele szkół przygotowało i wdrożyło wnioski o dofinansowanie ze środków UE. Wnioski takie złożyły i realizują także regionalne i lokalne władze oświatowe i samorządowe.

Dla uczniów ostatnich lat nauki w liceach i technikach ważnym argumentem przemawiającym za przystąpieniem do zdawania egzaminów ECDL jest fakt, iż w Polsce studenci posiadający Certyfikat ECDL mogą być zwolnieni z obowiązków udziału w zajęciach i egzaminach z zakresu technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Uczniowie szkół podstawowych, zwłaszcza Ci, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z komputerem powinni przystąpić do dwóch pierwszych egzaminów z grupy BASE, nie nastawionych na konkretne aplikacje:

Pozwala to zarówno uczniowi jak i nauczycielowi na wyznaczenie konkretnego celu – opanowania w systematyczny sposób podstawowych umiejętności posługiwania się komputerem, pocztą elektroniczną oraz przeglądarką internetową.

W kolejnym etapie (gimnazjum, szkoły zawodowe) rekomendujemy zdobywanie pełnego certyfikatu ECDL BASE:

i rozpoczęcie zdobywania certyfikatu ECDL STANDARD, poprzez zdawanie wybranych egzaminów z grupy STANDARD:

Następny krok to zdobycie certyfikatu ECDL STANDARD – czyli dopełnienie zdawania już trzech egzaminów z grupy STANDARD. Ten krok można realizować już na etapie nauki w starszych klasach gimnazjum lub w liceum i technikum. W wielu szkołach uczniowie, zwłaszcza Ci opiekujący się szkolną witryną internetową wybierają także egzamin ECDL S6 Web Editing, jako jeden z trzech albo dodatkowy, który można umieścić na certyfikacie ECDL PROFILE.

Uczniowie najstarszych klas szkół średnich mogą przystąpić do wybranych egzaminów na poziomie ECDL Advanced.

Na podstawie zasady uznawania i akumulacji osiągnięć, wszyscy posiadacze certyfikatu ECDL BASE – lub innych certyfikatów ECDL, zawierających moduły ECDL B1, B2, B3 i B4 – mogą (bez zdawania dodatkowych egzaminów) wystąpić do PTI o wydanie certyfikatu CUK-pp (Certyfikat Umiejętności Komputerowych – poziom podstawowy), włączonego do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.i Wpisanego do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji, nadzorowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Dużym ułatwieniem dla uczniów jest możliwość zdobywania kompetencji cyfrowych ECDL w ramach nauki szkolnej w programie Klasa z ECDL a następnie zdawanie egzaminów z dodatkową, 10% ulgą!.