ICDL ECDL logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Polskie Biuro ECDL | ul. Solec 38 lok. 103 | 00-394 Warszawa | Województwo Mazowieckie | NIP: 522-000-20-38

Dla studenta

 

Jeśli na Twojej uczelni możliwe jest zdawanie egzaminów ECDL – wystarczy zgłosić się do Centrum lub Laboratorium Egzaminacyjnego. Jeśli natomiast certyfikat ECDL jest tylko honorowany przez władze uczelni – warto w celu jego zdobycia skontaktować się z lokalnym partnerem ECDL. Można to sprawdzić – także na witrynie internetowej Twojej uczelni lub wydziału.

Rekomendujemy rozpoczęcie od zdobywania certyfikatu ECDL BASE, a więc modułów:

Następny krok to zdobycie certyfikatu ECDL STANDARD – czyli zdanie już tylko dowolnych trzech egzaminów z następujących:

Warto zauważyć, ze certyfikatu STANDARD nie trzeba zdobywać od początku – wystarczy zdanie tylko tych trzech pozostałych egzaminów.

Można wybrać opcję ECDL PTI STANDARD (najtańszą, kosztującą tyle, co kiedyś ECDL Core) i zdać egzaminy:

Użyteczne może okazać się podnoszenie umiejętności i zdobywanie wybranych modułów zaawansowanych – ECDL Advanced:

Zdanie wszystkich czterech modułów zaawansowanych prowadzi do uzyskania certyfikatu ECDL EKSPERT.

Możliwe są też różne ścieżki specjalistyczne, wychodzące poza nakreślone wyżej ramy, prowadzące do uzyskania certyfikatu ECDL PROFILE, odpowiadającego zaplanowanej ścieżce rozwoju studenta.

Na podstawie zasady uznawania i akumulacji osiągnięć, wszyscy posiadacze certyfikatu ECDL BASE – lub innych certyfikatów ECDL, zawierających moduły ECDL B1, B2, B3 i B4 – mogą (bez zdawania dodatkowych egzaminów) wystąpić do PTI o wydanie certyfikatu CUK-pp (Certyfikat Umiejętności Komputerowych – poziom podstawowy), włączonego do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.i Wpisanego do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji, nadzorowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Nieco odmienną ścieżkę certyfikacji proponujemy studentom informatyki. W ich przypadku proponujemy zdanie wybranych egzaminów na poziomie ECDL Advanced. Ponadto Ci studenci, którzy chcieliby jak najszybciej udokumentować wiedzę i umiejętności informatyczne zdobyte poza uczelnia mogą przystąpić do egzaminów Europejskiego Certyfikatu Zawodu Informatyka EUCIP.

Studenci wszystkich kierunków i rodzajów studiów maja prawo do zdawania egzaminów w cenie ulgowej.