ICDL ECDL logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Polskie Biuro ECDL | ul. Solec 38 lok. 103 | 00-394 Warszawa | Województwo Mazowieckie | NIP: 522-000-20-38

Materiały dydaktyczne

 

Polskie Towarzystwo Informatyczne wraz z nadejściem Nowego Roku Szkolnego 2017/2018 przygotowało i udostępnia exeBOOK – DARMOWĄ platformę wspomagającą naukę Informatyki dla wszystkich rodzajów szkół.

Korzystać z exeBOOK mogą szkoły, które zarejestrowały się przez formularz rejestracyjny exeBOOK.pl, zaakceptowały regulamin i uczestniczą  w Programie „KLASA z ECDL” – http://ecdl.pl/klasy-z-ecdl/zostan-klasa-z-ecdl/.

 

exebook

Zarejestruj szkołę klikając w powyższy baner!

Korzystanie z exeBOOK jest i pozostanie bezpłatne.


Wszystkim nauczycielom, którzy biorą udział w programie „Klasa z ECDL” lub zamierzają z niego skorzystać, polecamy Własny Program z Informatyki dla klas pierwszych technikum, opracowany przez nauczycieli z Zespołu Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych w Lesznie. Aktem regulującym opracowanie programu nauczania informatyki w klasach pierwszych ZSET w Lesznie jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, która stanowi w §7.1 obowiązkowe na danym etapie kształcenia zestawy treści nauczania oraz umiejętności, uwzględniane w programie nauczania, poszerzone o treści wynikające z sylabusów 5.0 ECDL. Powyższe dokumenty umożliwiają ustalenie kryteriów i ocen szkolnych oraz wymagań egzaminacyjnych.

Szkołom, które biorą udział w programie „Klasa z ECDL” polecamy LITERATURĘ do biblioteki szkolnej, wspierającą przygotowanie uczniów do egzaminów.

Polecamy strony internetowe naszych Centrów Egzaminacyjnych oraz Egzaminatorów, na których znajdziecie Państwo wiele ciekawych materiałów oraz przykładowe testy egzaminacyjne, na przykład: