logo ecdl Polska logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Linki

Polskie Towarzystwo Informatyczne

Izba Rzeczoznawców

EUCIP

ECDL Foundation

Forum Egzaminatorów

SDSI 2016