ICDL ECDL logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Polskie Biuro ECDL | ul. Solec 38 lok. 103 | 00-394 Warszawa | Województwo Mazowieckie | NIP: 522-000-20-38

01.12.2016 Szkolenie Egzaminatorów ECDL CAD

 

Oddział Małopolski PTI i Koordynator Produkty ECDL CAD we współpracy z Polskim Biurem ECDL organizuje szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów ECDL CAD. Po zakończeniu szkolenia kandydaci otrzymają uprawnienia do przeprowadzania egzaminów ECDL CAD.

Szkolenie odbędzie się 1 grudnia 2016 godz.14.00-17:30 w Krakowskim Centrum Egzaminacyjnym w Krakowie ul. Stefana Batorego 1/3, 31-135 Kraków (I piętro).

Zainteresowanych proszę o kontakt: Anna Ślusarczyk  a.slusarczyk@bis.krakow.pl  tel: 12 2927890

Egzaminatorem ECDL CAD może zostać osoba, która:

zgłosiła swój akces bycia Egzaminatorem poprzez wypełnienie i przesłanie do Koordynatora ECDL CAD Kartę Rejestracji Egzaminatora ECDL CAD http://ecdl.pl/wp-content/uploads/2016/01/Karta_rejestracji_egzaminatora1.doc
udokumentuje co najmniej 3-letnie doświadczenie w praktyce profesjonalnej (zawodowej) lub dydaktycznej w narzędziach CAD. Dokumenty należy scanem na adres e-mail do Koordynatora ECDL CAD lisowski@ecdl.pl i a.slusarczyk@bis.krakow.pl
jest Egzaminatorem podstawowego ECDL Core lub jest członkiem PTI lub posiada rekomendacje Koordynatora (Regionalnego, Ogólnopolskiego lub Produktu) ECDL.
posiada certyfikat ECDL CAD lub certyfikat Autodesk Approved Instructor Certificate lub Autodesk Certified Professional lub analogiczny (ale nie Autodesk Certificate of Completion).
Członkami zwyczajnymi Polskiego Towarzystwa Informatycznego mogą być osoby które:

ukończyły studia wyższe na kierunku informatycznym lub związanym z informatyką lub mają stopień naukowy w zakresie informatyki lub jej zastosowań,
mają wykształcenie wyższe lub średnie, a ich praca zawodowa w ciągu co najmniej trzech ostatnich lat przed wstąpieniem do Towarzystwa była ściśle związana z informatyką,
studiują na kierunkach informatycznych lub związanych z informatyką, poczynając od trzeciego roku studiów,
posiadają pozytywną opinię dwóch członków wprowadzających.
Egzamin ECDL CAD można zdawać wyłącznie w Laboratoriach ECDL CAD lista na stronie: www.ecdl.pl
Egzaminy ECDL CAD w Krakowie można zdać w Laboratorium przy Krakowskim Centrum Egzaminacyjnym  po ustaleniu terminu. Proszę o kontakt z Centrum  z Panią Anną Ślusarczyk  a.slusarczyk@bis.krakow.pl  tel: 12 2927890
Oryginały Karty Rejestracji Egzaminatora, ksero certyfikatu ECDL CAD, potwierdzenie dowodu wpłaty oraz udokumentowanie co najmniej 3 letniego doświadczenia w pracy (lub dydaktyce) w narzędziach CAD należy przesłać pocztą na adres Krakowskiego Centrum Egzaminacyjnego:
ul. Stefana Batorego 1/3, 31-135 Kraków lub przywieźć na szkolenie.
Odpłatność egzaminatora za szkolenie wynosi

492,00 zł brutto (członkom PTI przysługuje 35% zniżki) – dla osób nie posiadających uprawnień ECDL

246,00 zł brutto (członkom PTI przysługuje 35% zniżki) – dla egzaminatorów ECDL.

Uwaga osoby posiadające uprawnienia egzaminatora ECDL uczestniczą w szkoleniu od godz. 15:30.

Wpłaty prosimy wnosić na konto:

Polskie Towarzystwo Informatyczne ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI

Al. Mickiewicza 30 30-059 Kraków

Bank Zachodni WBK S.A. O/Warszawa 52 1090 1056 0000 0001 1121 2131

Tytuł wpłaty: Imię Nazwisko, szkolenie ECDL CAD

Przypomnienie:

Zgodnie z §.16 i 17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, faktury mogą być wystawiane nie później niż siódmego dnia od dnia dokonania wpłaty.

Wszyscy uczestnicy, którzy chcą otrzymać fakturę proszeni są o przesłanie kopii potwierdzenia wpłaty oraz danych do faktury e-mailem na adres: a.slusarczyk@bis.krakow.pl

Dokumenty zgłoszeniowe:

karta zgłoszenia
dowód wpłaty;
kserokopie certyfikatu ECDL CAD. W przypadku zdanych egzaminów, które są widoczne w systemie eECDL proszę jedynie o taką informację.
Dokumenty potwierdzające  3-letnie doświadczenie
Skany dokumentów proszę przesłać e-mailem na adres: a.slusarczyk@bis.krakow.pl, natomiast oryginał karty zgłoszenia i karty rejestracji egzaminatora proszę dostarczyć na szkolenie.

Zapraszam Państwa serdecznie i pozostaję do dyspozycji w przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości.

Bohdan Lisowski

Koordynator Produktu ECDL CAD