logo ecdl Polska logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

OK ECDL o jakości szkoleń

 

OK ECDL Jacek Pulwarski mówił o jakości w szkoleniach ICT na spotkaniu koordynacyjnym doradców edukacyjno-zawodowych.Organizatorem były Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie przy współudziale partnerów Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego.

Tematem przewodnim spotkania były kwalifikacje i ich podwyższanie oraz jakość w obszarach ICT I języków obcych. To przede wszystkim te kwalifikacje będzie można zdobyć, korzystając z usług doradztwa zawodowego, w tym Bilansu Kariery i szkoleń z wykorzystaniem bonów szkoleniowych w projekcie Kierunek Kariera.

Poniżej prezentacje ze spotkania:

Więcej informacji na https://www.pociagdokariery.pl/aktualnosci-1/121,spotkanie-koordynacyjne-doradcow-edukacyjno-zawodowych-1