ICDL ECDL logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Polskie Biuro ECDL | ul. Solec 38 lok. 103 | 00-394 Warszawa | Województwo Mazowieckie | NIP: 522-000-20-38

Dni Otwarte ECDL 2017 w województwie wielkopolskim

 

W dniach 20-26 marca 2017r. firma Trol InterMedia sp. z o.o. sp.k. oraz AdFirst Sp. z o.o. wraz z Polskim Towarzystwem Informatycznym oraz Fundacją ECDL Polska zorganizowała Dni Otwarte ECDL 2017.

Dni Otwarte ECDL 2017 odbywały się w siedzibie organizatora, firmie Trol InterMedia Sp. z o.o. sp.k. na ul. Poznańskiej 56 we Wronkach, a także w Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach, Zespole Szkół nr 2 we Wronkach im. Stanisława Konarskiego oraz w Sołectwie Białcz.

 

 

 

 

W ramach Dni Otwartych ECDL 2017, Organizator podjął następujące działania:

• Od 21 marca do 26 marca 2017r. uczniowie klas Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach oraz Zespołu Szkół nr 2 we Wronkach im. Stanisława Konarskiego, którzy mieli w swoim programie zajęcia z informatyki, a także wszyscy chętni uczniowie mogli wziąć udział w zorganizowanym przez Organizatora Dni Otwartych konkursie wiedzy z podstaw obsługi komputera i bezpiecznej pracy w sieci Internet. Konkurs polegał na wypełnieniu specjalnie przygotowanego testu online, który należało jak najlepiej wypełnić w trakcie 20 minut. Uczniowie, którzy zdobyli największą ilość punktów w jak najkrótszym czasie otrzymali nagrody – darmowe Vouchery na wybrany egzamin z rodziny ECDL BASE. W konkursie udział wzięło 71 uczniów. Podczas Dni Otwartych ECDL 2017 uczestnikom zostały przekazane materiały promocyjne, w tym notesy, kalendarze, długopisy, ulotki, broszury.

• Przez cały okres trwania Dni Otwartych ECDL 2017, firma Trol InterMedia sp. z o.o. sp.k. za pośrednictwem strony www.dobrakadra.pl. zachęcała do wzięcia udziału w konkursach, grach, zabawach oraz testach poświęconych tematyce ECDL. Na stronie zamieszczone były linki do następujących gier:
1. Zabawa na komórki, tablety itp.: 2. https://join.quizizz.com kod gry 701585
3. Tablica z pytaniami w sześciu kategoriach: https://flipquiz.me/review/154318
4. Barometr Kompetencji Informatycznych: http://moodle.pti.krakow.pl/mod/page/view.php?id=9118
5. Przykładowe testy o tematyce ECDL
http://moodle.pti.krakow.pl/mod/page/view.php?id=9708
http://moodle.pti.krakow.pl/mod/page/view.php?id=9119

• Dnia 23 marca w ramach Dni Otwartych ECDL 2017 odbyły się warsztaty IT w firmie Trol InterMedia przy ulicy Poznańskiej 56 we Wronkach. Uczestnicy spotkania mieli możliwość zapoznania się z próbnymi testami w ramach modułów ECDL BASE, tematyką poruszaną podczas
organizowanych kursów z zakresu ECDL oraz znaczeniem technologii internetowych w życiu prywatnym i zawodowym. Podczas warsztatów uczestnikom zostały przekazane materiały promocyjne, w tym notesy, kalendarze, długopisy, ulotki, broszury. W warsztatach wzięło udział 10 osób.

• Ponadto tego samego dnia w siedzibie organizatora Dni Otwartych ECDL 2017 odbyły się egzaminy z modułów B1 i B2 w ramach ECDL BASE. W egzaminach uczestniczyli między innymi osoby, którzy otrzymały najlepszy wynik w konkursie oraz w prowadzonych warsztatach. Osoby te otrzymały darmowy Voucher na egzaminy z grupy ECDL BASE. Wszyscy biorący udział w egzaminie (łącznie 5 osób) uzyskali wynik pozytywny.

• Dnia 24 marca 2017r. odbyło się spotkanie informacyjne w miejscowości Białcz. Uczestnicy spotkania zapoznali się z tematyką kursów w ramach ECDL. Poznali podstawowe moduły w ramach certyfikacji ECDL. Zostały im wręczone sylabusy opisujące zagadnienia omawiane podczas kursów ECDL. Zostały przeprowadzone próbne testy w ramach ECDL, które miały na celu sprawdzenie poziomu posiadanej przez nich wiedzy informatycznej. Podczas spotkania informacyjnego uczestnikom zostały przekazane materiały promocyjne, w tym notesy, kalendarze, długopisy, ulotki, broszury. W spotkaniu udział wzięło 16 osób.

 

Organizator Dni Otwartych ECDL 2017, firma Trol InterMedia poprzez swoje działania dotarła do dużej ilości osób, przekazując tym samym wiedzę na temat możliwości podnoszenia swoich kwalifikacji w ramach ECDL. Osoby te zapoznały się z tematyką zajęć w ramach kursów ECDL. Zostały poinformowane o działalności Polskiego Towarzystwa Informatycznego oraz Fundacji ECDL. W ramach Dni Otwartych szerzono wiedzę na temat kompetencji cyfrowych i społeczeństwa informacyjnego.

Niewątpliwym sukcesem było dotarcie do osób z terenów wiejskich, które często znajdują się w gorszym położeniu i na co dzień nie mają możliwości wzięcia udziału w tego typu spotkaniach informacyjnych.

Przeprowadzenie Dni Otwartych ECDL również w małych miastach było dla Organizatora niezwykle istotne, ponieważ mieszkańcy tych miejscowości mogli sprawdzić swoją wiedzę z zakresu ECDL, a samo spotkanie zwróciło ich uwagę na konieczność podnoszenia swoich kompetencji cyfrowych.

Organizator podkreśla, że dużym sukcesem było również przeprowadzenie Dni Otwartych w szkołach. Dzięki temu młodzi ludzie mogli zaczerpnąć informacji na temat kursów ECDL a także mieli możliwość sprawdzenia swoich umiejętności komputerowych. Dni Otwarte ECDL pokazały im, że podnoszenie swoich kompetencji cyfrowych i potwierdzanie ich certyfikatem ECDL jest niezwykle istotne na dzisiejszym rynku pracy.