ICDL ECDL logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Polskie Biuro ECDL | ul. Solec 38 lok. 103 | 00-394 Warszawa | Województwo Mazowieckie | NIP: 522-000-20-38

Spotkanie Egzaminatorów i Centrów Egzaminacyjnych ECDL z Mazowsza

 

24 lutego w Warszawie odbyło się spotkanie Egzaminatorów i Centrów Egzaminacyjnych ECDL z Mazowsza.

Po przepracowanym kolejnym wspólnym roku przyszedł czas na podsumowanie podjętych działań w 2017 roku i wskazanie najaktywniejszych Centrów Egzaminacyjnych ECDL.

Właściciele najlepszych Centrów Egzaminacyjnych ECDL otrzymali dyplomy i symboliczne nagrody:

Marcin Trzciński – IT CONFIG Sp. z o. o. (PL-CE0156)

Paweł Adamski – Centrum Edukacyjne Żelazna (PL-CE0136)

Paweł Bieniawski – Centrum Szkoleniowe Green Pencil (PL-CE0155)

Dyplom czekał także na Marcina Trojanowskiego – Trustcon Sp. z o.o. (PL-CE0159), ale niestety nie mógł przybyć na spotkanie.

Egzaminatorzy ECDL otrzymali pamiątkowe dyplomy i gadżety reklamowe ECDL.

Wspólne spotkanie było także okazją do omówienia ważnych tematów. I tak Koordynator Produktu ECDL BASE dla niewidomych i słabowidzących Kamil Kowalczyk opowiedział jak wyposażyć laboratorium Tyflo, dlaczego warto zainwestować w sprzęt i oprogramowanie. Przybliżył także rolę Trenerów i Egzaminatorów pracujących z osobami niewidomymi i słabowidzącymi. Poruszony został także temat organizacji Dni Otwartych ECDL przypadających w tym roku w dniach 19-25 marca oraz zagadnienia związane z przystąpieniem szkół do Programu Klasa z ECDL.

Dodatkową atrakcją wieczoru było zmierzenie się z zadaniami i zagadkami w Escaperooms’ach o różnej tematyce. Wspólne zmagania zespołowe, sprawiły wiele radości uczestnikom i wzmocniły relacje Egzaminatorów. Spotkanie zakończyło się w miłej atmosferze przy „małym co nieco”.

Podsumowując spotkanie, serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom za wspólny czas, a w szczególności Kamilowi Kowalczykowi Koordynatorowi Produktu ECDL BASE dla niewidomych i słabowidzących za bardzo interesującą prelekcję oraz Marcinowi Trzcińskiemu z IT CONFIG Sp. z o. o. i Pawłowi Adamskiemu z Centrum Edukacyjnego Żelazna za dużą pomoc w organizacji spotkania.

 

Paweł Strawiński – Mazowiecki Koordynator ECDL

 

Foto. Piotr Prekurat