ICDL ECDL logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Polskie Biuro ECDL | ul. Solec 38 lok. 103 | 00-394 Warszawa | Województwo Mazowieckie | NIP: 522-000-20-38

Szkolenie Egzaminatorów ECDL – S7 – Warszawa – 20.10.2018

 

Oddział Mazowiecki PTI, Koordynator Regionalny (KR) ECDL Paweł Strawiński przy współpracy z Polskim Biurem ECDL planuje szkolenie dla kandydatów na Egzaminatora ECDL z Moduł S7 – Współpraca online.

Szkolenie odbędzie się w dniu 20 października 2018. (sobota) o godzinie 10:00 w Warszawie, ul. Św. Barbary 1.

Koszt szkolenia – 246 zł (brutto). Członkom PTI z opłaconą składką za rok 2018 przysługuje zniżka 35% (159,90 zł brutto).

Warunkiem koniecznym do uzyskania uprawnień Egzaminatora ECDL S7 jest posiadanie uprawnień Egzaminatora ECDL z zakresy podstawowego oraz posiadanie certyfikatu S7 – współpraca online.

Kandydaci na szkolenie zobowiązani są do przesłania  na adres pawel.strawinski@ecdl.pl wiadomości zawierającej następujące załączniki:
a) skan certyfikatu S7
b) skan potwierdzenia przelewu na konto  PTI ZG Warszawa, Bank Zachodni WBK S.A. 14 1090 1056 0000 0001 1121 2233.
W tytule przelewu należy podać:  imię, nazwisko egzaminatora,  szkolenie S7, 20-10-2018 Warszawa.

Faktury wystawia PB ECDL.
Na adres biuro@ecdl.pl proszę wysłać swoje dane do faktury oraz potwierdzenie przelewu.

W przypadku egzaminatorów spoza Regionu Warszawa (tj. województwa mazowieckiego) należy mailowo uzyskać od właściwego KR (ze względu na miejsce zamieszkania) zgodę na udział w szkoleniu.

Informacje dla Kandydatów na Egzaminatorów ECDL wraz z wymaganiami dostępne są na stronie http://ecdl.pl/partnerzy/egzaminatorzy/jak-zostac-egzaminatorem/.

Zainteresowanych proszę o bezpośredni kontakt:
Paweł Strawiński  –  pawel.strawinski@ecdl.pl,  tel. 608-166-165

Zapraszam,
Koordynator Regionalny Paweł Strawiński