ICDL ECDL logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Polskie Biuro ECDL | ul. Solec 38 lok. 103 | 00-394 Warszawa | Województwo Mazowieckie | NIP: 522-000-20-38

Szkolenie egzaminatorów – ECDL CAD – Kraków – 26.06.2019

 

Szkolenie zostało odwołane z powodu małej ilości zgłoszeń.

___

 

Oddział Małopolski PTI i Koordynator Produktu ECDL CAD we współpracy z Polskim Biurem ECDL organizuje szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów ECDL CAD. Po zakończeniu szkolenia kandydaci otrzymają uprawnienia do przeprowadzania egzaminów ECDL CAD.

INFORMACJE O SZKOLENIU:

Egzaminatorem ECDL CAD może zostać osoba, która:

Pozostałe informacje dostępne na stronie: https://ecdl.pl/partnerzy/egzaminatorzy/jak-zostac-egzaminatorem/

 

TERMIN SZKOLENIA: poniedziałek, 24 czerwca 2019 w godzinach 13:30-15:30

 

MIEJSCE SZKOLENIA: w Krakowskim Centrum Egzaminacyjnym w Krakowie ul. Stefana Batorego 1/3, 31-135 Kraków (I piętro).

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. ksero swojego certyfikatu CAD lub numer zdanego i prawomocnego egzaminu CAD,
  2. dowód wpłaty za szkolenie z opisem (imię i nazwisko, data i rodzaj szkolenia, miejscowość szkolenia),
  3. umowa Egzaminatora ECDL – 2 egzemplarze wypełnione i podpisane (dotyczy osób, które nie są Egzaminatorami ECDL) lub Aneks do Umowy Egzaminatora ECDL – 2 egzemplarze wypełnione i podpisane (dotyczy Egzaminatorów ECDL)

 

KOSZT SZKOLENIA*:

Dla osób niebędących Egzaminatorem ECDL (uprawnienia tylko CAD):

Kandydat musi przejść szkolenie na Egzaminatora ECDL CAD (koszt to 246,00 zł brutto, trwa 2 godziny) oraz szkolenie uzupełniające z systemu eecdl.pl (koszt to 246,00 zł brutto, trwa 2 godziny).

Szkolenia uzupełniające z systemu eECDL.pl prowadzone są przez Koordynatorów Regionalnych i są obowiązkowe dla kandydatów na Egzaminatorów ECDL CAD, którzy nie są Egzaminatorami ECDL

Dla aktywnych Egzaminatorów ECDL:

Kandydat musi przejść szkolenie na Egzaminatora ECDL CAD (koszt to 246,00 zł brutto, trwa 2 godziny)

*Członkom PTI z opłaconymi składkami (w tym za rok 2019) przysługuje zniżka 35%

 

Wpłata na konto:

Polskie Towarzystwo Informatyczne

00-394 Warszawa

Solec 38/103

Santander Bank Polska S.A.: 14 1090 1056 0000 0001 1121 2233

W tytule należy wpisać: imię, nazwisko, datę i miejsce szkolenia.

Faktury wystawia PB ECDL w ciągu 7 dni od wpłaty. Dane do wystawienia faktury wraz z potwierdzeniem przelewu należy przesłać na adres: biuro@ecdl.pl

Przypomnienie: zgodnie z §.16 i 17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, faktury mogą być wystawiane nie później niż siódmego dnia od dnia dokonania wpłaty.

Zainteresowanych proszę o bezpośredni kontakt: Katarzyna Gardeła k.gardela@bis.krakow.pl   tel: 12 2927890 lub bohdan.lisowski@ecdl.pl, tel. 602 226 870.

 

Serdecznie zapraszam,

Bohdan Lisowski – Koordynator Produktu ECDL CAD