ICDL ECDL logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Polskie Biuro ECDL | ul. Solec 38 lok. 103 | 00-394 Warszawa | Województwo Mazowieckie | NIP: 522-000-20-38

Uwaga!!! e-Certyfikaty Nowy sposób wydawania certyfikatów

 

Wpisując się w zamierzenia nowego Zarządu Głównego PTI oraz proekologiczną politykę,

przygotowaliśmy znaczącą zmianę, związaną z wydawaniem certyfikatów ECDL. Od 1 sierpnia 2020

certyfikaty ECDL będą wydawane tylko w formie elektronicznej (e-Certyfikaty).

e-Certyfikaty są wydawane w formie pliku PDF, opatrzonego odpowiednią adnotacją, potwierdzającą jego ważność.

Każdy e-Certyfikat będzie można zweryfikować w autoryzowanym systemie PTI,

dostępnym w certyfikowanej domenie https://weryfikacja.pti.org.pl/

 

Wydany e-Certyfikat jest:

 

 

 

W razie pytań prosimy o kontakt z Polskim Biurem ECDL

tel.+48 22 636 18 47

e-mail: biuro@ecdl.pl

 

 

Instrukcja wskazująca gdzie znaleźć kod do weryfikacji.

Instrukcja wskazująca gdzie znaleźć kod do weryfikacji