ICDL ECDL logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Polskie Biuro ECDL | ul. Solec 38 lok. 103 | 00-394 Warszawa | Województwo Mazowieckie | NIP: 522-000-20-38

Konkurs na najlepszą stronę www o tematyce patriotycznej 11.11

 

W związku z zawieszeniem nauczania stacjonarnego, tegoroczne obchody Święta Niepodległości odbyły się w Zespole Szkół Zawodowych w Ornecie w sposób inny niż zazwyczaj. Sposobem na uczczenie święta był konkurs, w którym wzięli udział uczniowie klas III i IV Technikum Informatycznego.

Konkurs objęty był patronatem Koordynatora Regionalnego ECDL. Oceny prac dokonała Hanna Pikus – Koordynator Regionalny ECDL a zarazem wykładowca Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego wraz z nauczycielem informatycznych przedmiotów zawodowych – Jackiem Sochackim.

Spośród kryteriów służących ocenie prac najważniejsze były: poprawność działania i ogólny wygląd strony, nawigacja oraz zastosowane elementy interaktywne – np. quizy.

Wyniki konkursu i galeria prac dostępna jest na stronie szkoły pod poniższym linkiem.

https://zsz-orneta.edu.pl/a,143,konkurs-na-strone-www-1111