ICDL ECDL logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Polskie Biuro ECDL | ul. Solec 38 lok. 103 | 00-394 Warszawa | Województwo Mazowieckie | NIP: 522-000-20-38

40 lat temu odbył się zjazd założycielski PTI

 

O początkach PTI pisze Marek Hołyński w najnowszym Biuletynie PTI