ICDL ECDL logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Polskie Biuro ECDL | ul. Solec 38 lok. 103 | 00-394 Warszawa | Województwo Mazowieckie | NIP: 522-000-20-38

Akredytacja Centrum Egzaminacyjnego ECDL zatwierdzona przez PARP

 

Akredytacja Centrum Egzaminacyjnego ECDL  została zatwierdzona przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jako spełniająca wymagania systemu zapewnienia jakości usług szkoleniowych lub doradczych dla podmiotów rejestrujących się w ogólnopolskiej Bazie Usług Rozwojowych http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/baza-wiedzy/lista-certyfikatow-akredytacji

Jest to bezpłatna internetowa Baza, która zawiera oferty szkoleń, studiów podyplomowych, kursów zawodowych, doradztwa oraz innych działań, dzięki którym przedsiębiorstwa i osoby prywatne podnoszą swoje kompetencje. Baza jest miejscem, w którym spotykają się firmy sprzedające usługi szkoleniowe lub doradcze z osobami lub firmami, które takiej oferty poszukują.

 

Korzystając z Bazy Usług Rozwojowych Centra Egzaminacyjne ECDL otrzymują możliwość:

To wszystko oczywiście bezpłatnie.

 

Przypominamy także, iż Ministerstwo Rozwoju uznało ECDL za KWALIFIKACJĘ, co szczególnie istotne w projektach finansowanych z funduszy unijnych. Certyfikacja ECDL pokrywa także całą ramę kompetencji cyfrowych DIGCOMP, o czym można przeczytać na stronie http://ecdl.pl/projekty-unijne/perspektywa-2014-2020/

Profil Podmiotu w Bazie Usług Rozwojowych można założyć pod adresem uslugirozwojowe.parp.gov.pl.

Rejestracja w Bazie jest szybka i nie wymaga wiele wysiłku, to tylko 4 kroki:

  1. Założenie konta indywidualnego, czyli uzupełnienie swoich danych osobowych,
  2. Założenie profilu firmowego poprzez stworzenie mini wizytówki firmy oraz (przy zamiarze świadczenia usług dofinansowanych) potwierdzenie kryteriów rejestracji,
  3. Wysłanie do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości podpisanego oświadczenia o prawdziwości danych w systemie Bazy przy zamiarze świadczenia usług z dofinansowaniem,
  4. Weryfikacja danych przez PARP i potwierdzenie profilu.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości udostępnia do dyspozycji swoich ekspertów, a także specjalnie przeznaczony do tego celu numer telefonu (22) 432 80 40, pod którym można uzyskać pomoc i wszelkie rady, jak sprawnie przejść przez proces rejestracji. W przypadku pytań lub wątpliwości można też napisać na adres: info_uslugirozwojowe@parp.gov.pl.