ICDL ECDL logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Polskie Biuro ECDL | ul. Solec 38 lok. 103 | 00-394 Warszawa | Województwo Mazowieckie | NIP: 522-000-20-38

Certyfikacja jest obiektywną miarą poziomu umiejętności.

 

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badań na stronie ICDL Europe