ICDL ECDL logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Polskie Biuro ECDL | ul. Solec 38 lok. 103 | 00-394 Warszawa | Województwo Mazowieckie | NIP: 522-000-20-38

DG ds. Badań Naukowych i Innowacji KE Centrum Egzaminacyjnym ECDL

 

Pracownicy Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych i Innowacji KE dołączają do grona osób korzystających z certyfikacji ECDL, w ramach nowej inicjatywy, mającej na celu podnoszenie umiejętności cyfrowych i efektywności pracy. Dyrekcja Generalna ds. Badań i Innowacji KE, jako nowo akredytowane Centrum Egzaminacyjne ECDL, przeszkoli i przeegzaminuje na początek ponad 200 pracowników Komisji Europejskiej, zgodnie z międzynarodowym standardem certyfikacji umiejętności komputerowych.

Współpraca między Fundacją ECDL a DG ds. Badań Naukowych i Innowacji KE ma na celu poszerzenie wiedzy i podniesienie dotychczasowych umiejętności pracowników KE, by lepiej służyli obywatelom Unii Europejskiej. ECDL jest rozpoznawany na całym świecie jako standard certyfikacji umiejętności komputerowych. Oferuje pracownikom cenną możliwość rozwoju i zdobywania umiejętności cyfrowych, pomocnych na każdym szczeblu kariery zawodowej.

Damien O’Sullivan, CEO Fundacji ECDL, powiedział: „W czasach, gdy pracownicy muszą być w stanie osiągnąć więcej przy ograniczonych zasobach, kompetencje cyfrowe stają się szczególnie ważne. Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych i Innowacji KE uznaje potrzebę podnoszenia kwalifikacji i certyfikacji swoich pracowników według uznanych międzynarodowo standardów ECDL. Fundacja ECDL z dumą wita Komisję Europejską w gronie swoich Centrów Egzaminacyjnych.”

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych powstał w 1997 roku, dzięki funduszom z Europejskiego Programu Strategicznego w Dziedzinie Badań Technologii (ESPRIT). Od tamtej pory ECDL rozwinął się i jest dostępny w ponad 100 krajach i w ponad 40 językach na całym świecie. Jest uznawanym, oficjalnym systemem certyfikacji umiejętności komputerowych w wielu krajach, takich jak Wielka Brytania, Irlandia, Francja, Rumunia czy Włochy, używanym przez liczne ministerstwa i instytucje rządowe.

Fundacja ECDL prezentuje DYREKCJĘ GENERALNĄ DS. BADAŃ NAUKOWYCH I INNOWACJI wraz ze świeżo uzyskanym Certyfikatem Akredytowanego Centrum Egzaminacyjnego ECDL.

Źródło:

http://www.ecdl.org/index.jsp?p=93&n=96 03-05-2016