logo ecdl Polska logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

DIGCOMP a ECDL

 

ECDL pokrywa wszystkie kompetencje z ramy DIGCOMP.
W menu „Projekty Unijne” i podmenu „Perspektywa 2014 – 2020″ podajemy informacje dotyczące mapowania poszczególnych obszarów kompetencji ECDL na obszary ramy kompetencji DIGCOMP, stanowiącej podstawę do przyznawania środków na szkolenia w zakresie ICT z EFS w obecnej perspektywie. Warto zauważyć, że w ramach certyfikacji ECDL można walidować WSZYSTKIE KOMPETENCJE z ramy DIGCOMP na poziomach zaawansowania A i B. Podajemy także 21 profili ECDL PROFILE DIGCOMP (wraz z cenami netto certyfikacji), skonstruowanych specjalnie dla nowych projektów.