ICDL ECDL logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Polskie Biuro ECDL | ul. Solec 38 lok. 103 | 00-394 Warszawa | Województwo Mazowieckie | NIP: 522-000-20-38

Dni Otwarte ECDL – 20-26 marzec 2017 – warmińsko-mazurskie

 

W tym roku w ramach Dni Otwartych ECDL w województwie warmińsko-mazurskim  wzięły udział następujące Centra Egzaminacyjne ECDL: Techpal, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania oraz Centrum Wiedzy i Nauki.

W CE ECDL Techpal odbyło się spotkanie warsztatowe popularyzujące certyfikat EPP GIS pod tytułem „Zrób swój GIS”. Warsztat prowadziła dr Agnieszka Chojka – Egzaminator EPP GIS. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy Urzędu Marszałkowskiego, nauczyciele przedmiotów geografii i informatyki, wykładowcy akademiccy i studenci.

CE ECDL Wyższej Szkoły Informatyki i Zarzadzania podjęło się popularyzacji certyfikatów dla nauczycieli pod hasłem „Cyfrowy nauczyciel, niech nas będzie więcej”. W ostatnim dniu przedsięwzięcia zorganizowano dzięki voucherom PB ECDL prawdziwą sesję egzaminacyjną dla nauczycieli z regionu. Studenci WSIIZ mogli uczestniczyć w warsztatach „Grafika w Internecie”, gdzie była możliwość wykonywania testów próbnych z obszaru certyfikacji S4 – Edycja obrazów.

Zespół Szkół Zawodowych CKU w Ornecie jako partner PTI w programie „Klasa z ECDL” zorganizowało „Dni Otwarte w szkole” koordynowane przez Egzaminatora ECDL Jacka Sochackiego i Zbigniewa Stawskiego. W ramach przedsięwzięcia powstała strona internetowa https://zsz-orneta.edu.pl/ecdl/ wspomagająca rozwiazywania zadań informatycznych w czasie trwania Dni Otwartych. Uczniowie też z dużym zainteresowaniem korzystali z portalu PTI – Historia informatyki. W trakcie trwania Dni Otwartych zorganizowano konkurs egzaminów próbnych. W konkursie egzaminów próbnych na podium znaleźli się Mateusz Wojtczak, Martyna Piasecka, Marcin Bagiński i Paweł Parszuto.

Zorganizowano również konkurs informatyczny na utworzenie strony internetowej. W konkursie KR ECDL Hanna Pikus wyróżniła strony Martyny Piaseckiej, Kamila Kondratowicza oraz Pawła Parszuto. Nagrodzone prace dostępne są pod linkiem  https://zsz-orneta.edu.pl/ecdl/prace.html. Dni Otwarte w szkole zorganizowano dzięki pomocy Dyrektora Zespół Szkół Zawodowych CKU w Ornecie Pani Elżbiety Fijarczyk.

W Zespole Szkół Ekonomicznych w Olsztynie przeprowadzono akcję plakatową w gazetce i korytarzu szkolnym, akcję informacyjną na temat ECDL wśród uczniów klas ekonomicznych i hotelarskich, rozwiązywanie zadań w formie konkursu na platformie testowej ECDL dla klas technik informatyk. Zwycięzcy (Mikołaj Bielak  kl. 2i, Jacek Zarzycki kl. 3j) otrzymali vouchery umożliwiające im bezpłatny egzamin i zdobycie pierwszych certyfikatów ECDL (Gratulujemy!). Dni zorganizowano dzięki pomocy Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie Pana Stefana Procyka Organizatorem tego przedsięwzięcia był nauczyciel, Egzaminator ECDL – Sławomir Nawrocki.

W Zespole Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku, partner PTI w programie „Klasa z ECDL”, zorganizowany został maraton Quizowy – uczestniczyło w nim około 30 uczniów. Na lekcjach informatyki uczniowie zmagali się z testami próbnymi ECDL gdzie uczestniczyło około 110 uczniów. Na godzinach wychowawczych uczniowie pod kierunkiem wychowawców tworzyli plakaty zawierające zasady bezpiecznego korzystania z sieci w których  uczestniczyło około 100 uczniów. Przedsięwzięcie  zorganizowano dzięki pomocy Dyrektora Zespołu Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku Pana Artura Bońkowskiego Organizatorem tego przedsięwzięcia byli nauczyciele: Egzaminator ECDL – Bogumiła Przyborowska oraz Monika Koniecko.

W Zespole Szkół nr 5 im. im. Karola Brzostowskiego w Ełku, dzięki pomocy Dyrektora Kazimierza Czepułkowskiego, zorganizowano możliwość wykonywania przez uczniów testów ECDL. Uczniom najbardziej spodobały się testy na quizizz. Osób biorących udział z dniach otwartych było ponad 100. Koordynatorem przedsięwzięcia był nauczyciel, Egzaminator ECDL- Andrzej Szmurło.

W Zespole Szkól w Pieckach, partner PTI w programie „Klasa z ECDL”, w czasie trwania Dni Otwartych przeprowadzono testy i quizy, w których udział wzięło 6 uczniów klasy I gimnazjum i 15 klasy VI szkoły podstawowej. W piątek, 25 marca najbardziej „aktywni” spotkali się w pracowni komputerowej i w czasie zabaw, tworzyli animacje w Scratchu, po tym odbyła się prezentacja. Koordynatorem akcji byli nauczyciele: Teresa Grzywacz– wicedyrektor i nauczyciel zajęć komputerowych, Patrycja Bierycka– nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i zajęć komputerowych, Lidia Koziatek – nauczycielka informatyki. Przedsięwzięcie zorganizowano dzięki pomocy Dyrektora Zespołu szkól w Pieckach  Pani Jadwidze Pietrzykowskiej.

Po raz czwarty Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek „Edukacja Dla Przyszłości” w Lamkowie partner PTI w programie „Klasa z ECDL”, uczestniczył w obchodach „Dni Otwartych ECDL” organizowane przez Egzaminatora ECDL Jacka Orłowskiego W trakcie tych dni uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej uczestniczyli w różnych konkursach nawiązujących do tematyki związanej z ECDL, m.in.: utworzenie gry w programie Scratch z użyciem loga ECDL przez klasę VI, rozwiązywanie testów próbnych z wiedzy o komputerze – cała szkoła, stworzenie loga ECDL i nazwy ECDL w programie Logomocja przez klasę IV, wykonie dyplomu za udział w „Dniach Otartych ECDL” przez klasy III, poprawność pisania w edytorze tekstu Word przez klasy II, utworzenie planszy do gry o ECDL w programie Balti przez klasę I.

Dzieci Niepublicznego Przedszkola „Warmińska Bajka” wykonały prace konkursowe odzwierciedlające logo ECDL.

Niepubliczne Gimnazjum im. „Gazety Olsztyńskiej” uczestniczyło drugi raz w obchodach „Dni Otwartych ECDL”. Uczniowie mieli za zadanie wykonanie w programie Scratch zaawansowanej gry oraz stworzenie prezentacji multimedialnej na temat „ECDL”. Zwycięscy konkursów otrzymali  nagrody ufundowane przez Polskie Biuro ECDL, a pozostali uczestnicy konkursów pamiątkowe nagrody.  Na zakończenie konkursów przedstawione zostały uczniom idea i certyfikaty ECDL.

Hanna Pikus

Koordynator Regionalny ECDL