ICDL ECDL logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Polskie Biuro ECDL | ul. Solec 38 lok. 103 | 00-394 Warszawa | Województwo Mazowieckie | NIP: 522-000-20-38

Dni Otwarte ECDL 2017 w województwie śląskim!

 

Centrum Egzaminacyjne PL-CE0010 Śląskie Centrum Szkoleniowo-Egzaminacyjne KISS, ul. Lompy 2/10 , 40-040 Katowice – Laboratorium nr PL-LAB0010.
W ramach dni otwartych ECDL 2017 Centrum KISS zorganizowało 21 marca spotkanie informacyjne na temat ECDL dla osób zainteresowanych (przybyło 7 osób) wynikiem czego powstaną dwa nowe laboratoria oraz 3 osoby są chętne na zostanie egzaminatorem ECDL. Zaprezentowane zostały egzaminy, moduły, sylabusy oraz rozdane kalendarze, ulotki i plakaty.
Ponadto Centrum Egzaminacyjne KISS z okazji Dni Otwartych ECDL przygotowało egzaminy próbne z ECDL do nowych modułów do darmowego wykorzystania przez wszystkich chętnych  na stronie http://centrum.kiss.pl/egzaminy_probne.html
Rozdaliśmy także ulotki, plakaty i gadżety do swoich laboratoriów i koordynowaliśmy przebieg Dni Otwartych ECDL. Umieszczane zostały informacje o przebiegu i działaniach na Facebooku w grupie Egzaminatorzy ECDL.

Laboratorium PL-LAB1768 Park Naukowo-Technologiczny TECHNOPARK Gliwice, ul. Konarskiego 18c, 44-100 Gliwice.
22 marca Park Naukowo Technologiczny „Technopark Gliwice” przyłączył się do Dni Otwartych ECDL. Na funpage’u zamieszczono informacje odnośnie Dni Otwartych (https://www.facebook.com/gliw.technopark/?fref=ts) oraz zorganizowano szkolenia z Worda i Excela pod nazwą Excel – narzędzie dla każdego oraz Word – narzędzie dla każdego. Z uwagi na ograniczenia mogło przyjąć tylko po 10 osób na każde ze szkoleń (decydowała kolejność zapisów). Dodatkowo zorganizowano dwa kolejne szkolenia dla nauczycieli jednej ze szkół średnich z Gliwic (szkolenia miały charakter zamknięty). Uczestnicy byli bardzo zadowoleni z przeprowadzonych szkoleń. Wszyscy otrzymali pamiątkowe gadżety  ECDL oraz Technoparku. Szkolenia prowadził trener i egzaminator ECDL dr inż. Tomasz Czyszpak.

Laboratorium PL-LAB8006 Laboratorium ECDL przy WNoZ UŚ ul. Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec.
W dniu 23 marca 2017 na Wydziale Nauk o Ziemi odbył się Dzień Otwarty ECDL. Informacja rozpowszechniona była na stronie WNoZ, Śląskiego Laboratorium GIS oraz na tablicach informacyjnych wydziału.
Promowano ideę programu ECDL i możliwości zdobycia Certyfikatu ECDL EPP GIS podczas wykładów, próbnych egzaminów, warsztatów terenowych GIS/GPS i spotkań indywidualnych, które odbyły się zarówno w dniu 23.03.2017 jak i w dniach poprzednich.

Laboratorium PL-LAB0262 gimnazjum nr 4 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Tychach, ul. Konecznego 1, 43-100 Tychy.
Ponad 150 uczniów wystartowało w pierwszym etapie Międzynarodowego Konkursu Programowania Baltie 2017, w poniedziałek 21.03.2017r. grupa uczniów z klasy 1c w szkolnym Laboratorium Egzaminacyjnym ECDL przystąpiła do egzaminu B1. W ramach dni otartych ECDL przystąpiono do próbnego egzaminu ECDL, który udostępniło Śląskie Centrum Szkoleniowo-Egzaminacyjne KISS. Stworzono 100 pytań quizu internetowego sprawdzającego wiedzę informatyczną. Na zakończenie Dni Otwartych ECDL rozwiązano 133 testy odbyło się pięć konkursów internetowych, które obejmowały tematykę: bezpieczeństwa, skrótów klawiaturowych, systemów, jednostek oraz budowy komputerów.

Laboratorium PL-LAB0156 Gimnazjum nr 4 w Żorach, ul. Osiedle Księcia Władysława,
44-240 Żory.
Przeprowadzono akcję informacyjno-plakatową, opublikowano gazetki informacyjne o ECDL, przeprowadzono próbneh testów ECDL ze strony Centrum KISS podczas lekcji informatyki omawiając przy tym korzyści z certyfikatu ECDL. Prowadzący Egzaminator Ewa Szymala.

Laboratorium PL-LAB1414 Gimnazjum nr 8 im. ks. Franciszka Blachnickiego, ul. Katowicka 35, 44-268 Jastrzębie Zdrój.
Przeprowadzono akcję informacyjno-plakatową, opublikowano gazetki informacyjne o ECDL, przeprowadzono próbneh testów ECDL ze strony Centrum KISS podczas lekcji informatyki omawiając przy tym korzyści z certyfikatu ECDL. Prowadzący Egzaminator Andrzej Mazur.

Laboratorium PL-LAB1146 Zespół Szkół Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej, ul. Tadeusza Kościuszki 11, 41-500 Chorzów.
Jak co roku przeprowadzono Konkurs informatyczny z zakresu ECDL, akcję plakatową, lekcje informacyjne z zakresu ECDL dla uczniów. Egzaminator Mariusz Kudła.

Laboratorium PL-LAB9087 MDgroup Marta Partyka, ul. Sienkiewicza 22, 01-934 Kluczbork.
Mini olimpiada międzyszkolna: prelekcje, tekst logicznego myślenia, krótkie przedstawienia funkcji arkusza kalkulacyjnego, Quiz z programu B1, B2, B3, B4. Przeprowadzenie próbnych egzaminów z ECDL. Akcja promocyjna w postaci ulotek, umieszczenie informacji na fanpage, słodki poczęstunek dla uczestników oraz wręczenie nagród. W ramach Obchodów Dni Otwartych ECDL, odwiedziła nasze laboratorium szkoła ZSL-T w Kluczborku. Uczniowie sprawdzali swoją wiedzę informatyczną niezbędną do zdania egzaminu ECDL zmierzając się z kilkoma etapami zestawów zadań.

Elżbieta Bowdur