ICDL ECDL logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Polskie Biuro ECDL | ul. Solec 38 lok. 103 | 00-394 Warszawa | Województwo Mazowieckie | NIP: 522-000-20-38

Dzień Zawodów Technikum Kształcenia Zawodowego nr 1 im. mjr. F. Kozubowskiego w Sochaczewie – 27.02.2019

 

W ramach dnia zawodów PL-LAB1933 Technikum Kształcenia Zawodowego nr 1 im. mjr. F. Kozubowskiego zorganizowało w dniu 27 lutego 2019 roku prezentację Klasa z ECDL.

W tym czasie odbyło się spotkanie informacyjne na temat ECDL (przybyło ponad 300 osób) wynikiem czego, osoby zainteresowały się ofertą egzaminów z poszczególnych modułów. Zaprezentowane zostały egzaminy, moduły, sylabusy oraz rozdane ulotki i plakaty.

Uczestnicy rozwiązywali zadania i zapoznawali się ze stanowiskami przygotowanymi w ramach zawodu technik informatyk. Na podstawie rozdanych materiałów osoby uczestniczyły w zadaniach dodatkowych z nagrodami. Nagrody zostały przekazane przez Centrum Egzaminacyjne przy BROst Centrum Edukacji i Technologii Komputerowej oraz Panią Koordynator Regionalną ECDL w Łodzi Beatę Ostrowską – Serdecznie dziękujemy.

Opiekun Dnia Zawodów
Piotr Chojnacki