ICDL ECDL logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Polskie Biuro ECDL | ul. Solec 38 lok. 103 | 00-394 Warszawa | Województwo Mazowieckie | NIP: 522-000-20-38

ECDL BASE dla niewidomych i niedowidzacych

 

Certyfikat  ECDL BASE to  pierwszy  egzamin  potwierdzający umiejętności komputerowe, skierowany do osób z dysfunkcją wzroku. Stało się to możliwe dzięki dostosowaniu procedur egzaminacyjnych wraz z aplikacją egzaminacyjną oraz dzięki udogodnieniom sprzętowym. Egzaminy ECDL BASE dla niewidomych i niedowidzących przeprowadzane są w specjalnie dostosowanych tyflolaboratoriach, wyposażonych w specjalistyczny sprzęt komputerowy oraz aplikacje dedykowane osobom  z niepełnosprawnością wzroku, takie jak programy powiększające, programy udźwiękowiające, urządzenia brajlowskie. Dodatkowo, aplikacja egzaminacyjna została wyposażona w specjalną nakładkę,  zaprojektowaną zgodnie ze standardem  WCAG 2.0, umożliwiającą bezwzrokową nawigację i możliwość dostosowania rozmiarów czcionek i kontrastu.

Ideą przyświecającą podjętym zmianom jest zapewnienie jednakowego dostępu osobom z niepełnosprawnością narządu wzroku do europejskiego systemu certyfikacji, a tym samym  możliwości potwierdzania posiadanych kompetencji cyfrowych na ogólnie przyjętych zasadach. Procedury i aplikacja egzaminacyjna to jedyne elementy różnicujące Certyfikat ECDL BASE i Certyfikat ECDL BASE dla osób niewidomych i słabowidzących. Aby uzyskać Certyfikat ECDL BASE należy wykazać się wiedzą i umiejętnościami opisanymi w sylabusie każdego z modułów. Egzamin z każdego z czterech modułów ECDL BASE trwa 45 minut. Osoby niepełnosprawne, posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, mogą skorzystać z wydłużonego czasu w trakcie zdawania egzaminu.  Egzamin trwa wówczas 90 minut.

Osoby, które przeprowadzają egzaminy posiadają uprawnienia Egzaminatora ECDL TYFLO. Uprawnienia takie oznaczają, że ich właściciele posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu obsługi aplikacji tyfloinformatycznych, doskonale znają specyfikę bezwzrokowej pracy na komputerze oraz specyficzne ograniczenia wynikające z niepełnosprawności narządu wzroku.

ECDL otwiera się na potrzeby niewidomych i niedowidzących.

Teraz osoby niewidome i niedowidzące mogą samodzielnie zdawać certyfikat ECDL BASE.