ICDL ECDL logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Polskie Biuro ECDL | ul. Solec 38 lok. 103 | 00-394 Warszawa | Województwo Mazowieckie | NIP: 522-000-20-38

ECDL BASE w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji

 

W Monitorze Polskim z 2018 r., pod pozycją 837 pojawiło się Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Certyfikat umiejętności komputerowych – poziom podstawowy” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Kwalifikacja ta, będąca uogólnieniem kwalifikacji ECDL BASE, została we wrześniu 2016 roku zgłoszona do Rejestru przez Polskie Towarzystwo Informatyczne. Była to jedna z pierwszych kwalifikacji zgłoszonych do Rejestru w ogóle, a pierwsza, dla której ministrem właściwym jest Minister Cyfryzacji – przecieraliśmy więc szlaki i dlatego trwało to tyle czasu (ustawa zakłada 4 miesiące procedowania). ECDL BASE jest szczególnym przypadkiem tej kwalifikacji, w związku z tym będziemy mogli przyszłym posiadaczom certyfikatu ECDL-owego wydawać także certyfikat CUK-PP z logo i oznaczeniem poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji. Ustawa wprowadzająca Rejestr zakłada, że kwalifikacje wpisane do Rejestru stają się dobrem publicznym a ECDL oczywiście taki być nie może, bo ma swojego właściciela (Fundacja ECDL) – stąd w rejestrze nie mogła się znaleźć bezpośrednio kwalifikacja ECDL BASE. Relacja między CUK-PP a ECDL BASE jest mniej więcej taka, jak między dyplomem ukończenia studiów na kierunku informatyka a konkretnym dyplomem np. MIT czy Stanforda.