ICDL ECDL logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Polskie Biuro ECDL | ul. Solec 38 lok. 103 | 00-394 Warszawa | Województwo Mazowieckie | NIP: 522-000-20-38

ECDL Polska na konferencji zainteresowanych stron w sprawie ram cyfrowych kompetencji (DigComp) i EntreComp

 

Wydarzenie odbyło się 12 maja 2017 r. w Brukseli w hotelu Crowne Plaza. Organizatorem była Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i włączenia społecznego Komisji Europejskiej.

Na konferencji zgromadziły się strony z każdego sektora, zainteresowane dwoma kluczowymi kompetencjami: DigComp i EnterComp, które starają się tworzyć społeczność wokół tych ram i wykorzystać możliwości rozwoju obu stron.

Główną cechą wydarzenia była sesja wystawiennicza, która umożliwiła wszystkim stronom przedstawienie informacji na temat tego, w jaki sposób zostały wykorzystane ramy w ich pracy. Na imprezie odbył się szereg interaktywnych sesji i prezentacji.

ECDL Polska reprezentował OK ECDL Pan Jacek Pulwarski (na zdj.).