ICDL ECDL logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Polskie Biuro ECDL | ul. Solec 38 lok. 103 | 00-394 Warszawa | Województwo Mazowieckie | NIP: 522-000-20-38

ECDL Polska wicemistrzem świata!

 

Według statystyk Fundacji ECDL (Dublin, Irlandia) w kwietniu 2018 r. Polska znalazła się na drugim miejscu na świecie pod względem liczby wydanych kart EKUK (czyli rejestracji nowych kandydatów w systemie egzaminacyjnym ECDL). Lepsze wyniki osiągnęły jedynie Włochy, wieloletni lider lub wicelider tego rankingu. Wyprzedziliśmy za to Wielką Brytanię, która wraz z Włochami zajmowała zawsze pierwsze miejsca.

Dotąd najlepszym miejscem, jakie udało się nam osiągnąć było miejsce III – w tym roku w marcu, a przedtem w roku 2014. Takie rezultaty ECDL Polska osiągnął dzięki bardzo dużej liczbie projektów unijnych, obejmujących szkolenia komputerowe, kończące się uzyskaniem kwalifikacji (według Ministerstwa Infrastruktury i rozwoju ECDL jest kwalifikacją) lub nabyciem kompetencji zgodnych z ramą DigComp.

Warto zaznaczyć, że zrealizowany w Polsce projekt ECDL PROFILE DIGCOMP, w ramach którego zmapowano moduły ECDL do ramy kompetencji cyfrowych DigComp i opracowano całą gamę nowych certyfikatów, bardzo dobrze przyjętych przez realizatorów projektów unijnych, został opisany na stronach 114-115 opracowania „DigComp into Action”, opublikowanego w końcu maja 2018 przez Komisję Europejską ( http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC110624 ).