ICDL ECDL logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Polskie Biuro ECDL | ul. Solec 38 lok. 103 | 00-394 Warszawa | Województwo Mazowieckie | NIP: 522-000-20-38

ECDL w pełni zgodny z DIGCOMP 1.0 i 2.0

 

W „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020”, wydanych przez Ministra Rozwoju i Infrastruktury,obowiązujących od 2 czerwca 2015 roku, określono standard wymagań kompetencji cyfrowych do uzyskania przez uczestników szkoleń, finansowanych z funduszy europejskich.

Dokument bazuje na ramie kompetencji cyfrowych DIGCOMP (Digital Competence Framework)  w wersji 1.0 z roku 2013. W czerwcu 2016 roku Komisja Europejska opublikowała nową wersję ramy – DIGCOMP 2.0. W pierwszej części opracowania ukazał się model pojęciowy ramy w języku angielskim. Druga część opracowania, zawierająca rozpisanie ramy na osiem poziomów zaawansowania, zamiast dotychczasowych trzech, pojawić ma się jesienią bieżącego roku.

Polskie tłumaczenie ramy DIGCOMP w wersji 2.0, a także wykaz różnic między wersjami DIGCOMP 2.0 a DIGCOMP 1.0, znaleźć można na stronie ECDL Polska http://ecdl.pl/projekty-unijne/perspektywa-2014-2020. Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL jest w pełni zgodny z ramą DIGCOMP, zarówno w wersji 2.0 jak i 1.0.

Informacja dostępna również na stronie http://www.tygodnikprzeglad.pl/europejski-certyfikat-umiejetnosci-komputerowych/

zrzut ekranu z TVP.INFO ECDL Polska