ICDL ECDL logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Polskie Biuro ECDL | ul. Solec 38 lok. 103 | 00-394 Warszawa | Województwo Mazowieckie | NIP: 522-000-20-38

Egzaminy zdalne

 

W okresie pandemii koronawirusa,

do odwołania, ECDL Polska wprowadza – w uzgodnieniu z Fundacją ECDL/ICDL –  rozwiązanie, umożliwiające prowadzenie egzaminów ECDL online (zdalnie), bez fizycznej obecności kandydata i Egzaminatora w jednym miejscu. Tak więc kandydat może zdawać egzamin u siebie w domu, na swoim komputerze, przy zapewnieniu odpowiednich warunków i procedur a Egzaminator ECDL nadzoruje jego pracę zdalnie, ze swojego domu czy z Centrum Egzaminacyjnego. Egzaminy online są przeprowadzane przy pomocy dostępnych w danym Centrum Egzaminacyjnym narzędzi do pracy zdalnej i strumieniowania obrazu (ZOOM, MS TEAMS, JITSI, GOOGLE  HANGOUTS,  CISCO WEBEX….).

Wybór platformy do strumieniowania zależy od decyzji (i ewentualnych posiadanych licencji) Centrum Egzaminacyjnego. Dla zapewnienia odpowiedniej jakości procesu walidacji, narzędzie to  umożliwia podłączenie się do konkretnej sesji egzaminacyjnej osobie kontrolującej egzamin ze strony Polskiego Biura ECDL lub Komisji ds. Jakości Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Jednocześnie w sesji egzaminacyjnej może wziąć udział do 5 kandydatów.

To już czwarte rozwiązanie, najdalej idące, które wprowadzamy w czasie pandemii, ułatwiające prowadzenie egzaminów ECDL w tych trudnych czasach.