ICDL ECDL logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Polskie Biuro ECDL | ul. Solec 38 lok. 103 | 00-394 Warszawa | Województwo Mazowieckie | NIP: 522-000-20-38

ExeBOOK dostępny za darmo dla wszystkich szkół

 

w odpowiedzi na rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty Polskie Towarzystwo Informatyczne oraz Polskie Biuro ECDL podjęły decyzję o nieodpłatnym udostępnieniu serwisu exeBook – zbioru zadań, testów i ćwiczeń wspomagających naukę online. Serwis jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych szkół szczebla podstawowego i ponadpodstawowego oraz policealnych i branżowych II stopnia.

exeBOOK stanowi pomoc i jest uzupełnieniem do programu informatyki w edukacji szkolnej. W celu uzyskania dostępu do serwisu prosimy zainteresowane szkoły o wypełnienie i przesłanie formularza znajdującego się na stronie https://exebook.pl/spv-register.php.

Materiał został podzielony na odrębne zagadnienia w postaci dziesięciu modułów, składających się wyłącznie z zadań, ćwiczeń i testów. Dobór zadań i kolejność ich realizacji jest niezależna, zatem uruchomienie nowego modułu nie jest uwarunkowane ukończeniem poprzedniego zestawu. Oznacza to dowolność w doborze ćwiczeń jak i kolejności wykonywanych zadań.

Z doświadczenia autorów tego narzędzia wynika, że wielu nauczycieli nie pracuje z podręcznikami do informatyki, a realizuje podstawę programową w oparciu o przygotowane własne zadania i ćwiczenia lub narzędzia i zasoby dostępne w sieci. Mamy zatem nadzieję, że ten uporządkowany zbiór zadań pozwoli na uzupełnienie dotychczas stosowanych narzędzi i urozmaici prowadzenie ćwiczeń podczas zajęć stacjonarnych i zdalnych. Dla nauczycieli i uczniów/studentów pracujących z podręcznikiem będą to dodatkowe zadania i ćwiczenia do wyboru, które wykonane w sposób zaproponowany przez autorów pozwolą skutecznie opanować umiejętności konieczne do przystąpienia do egzaminu ECDL i uzyskania europejskiego certyfikatu potwierdzającego umiejętności komputerowe.

Autorzy poszczególnych modułów zadbali o różnorodność proponowanych aktywności, wielostopniowość, a także kompleksowość ujęcia tematu, tak, aby uczeń na podstawie zadań mógł samodzielnie rozpocząć pracę z modułem od poziomu „zerowego”. Pierwotnie materiał stanowił wsparcie dla jednostek oświatowych uczestniczących w programie „Klasa z ECDL” prowadzonym przez Polskie Towarzystwo Informatyczne.

Kontakt: biuro@ecdl.pl, tel. 22 636 18 47