ICDL ECDL logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Polskie Biuro ECDL | ul. Solec 38 lok. 103 | 00-394 Warszawa | Województwo Mazowieckie | NIP: 522-000-20-38

Finał konkursu informatycznego „Informatyczny Puchar” w Radomsku

 

Zespół Szkół Elektryczno – Elektronicznych w Radomsku po raz kolejny zorganizował konkurs „Informatyczny Puchar” pod patronatem Polskiego Towarzystwa Informatycznego, dla uczniów gimnazjów z powiatu radomszczańskiego oraz ościennych. Młodzież mogła sprawdzić swoje umiejętności z zakresu technologii informatycznej biorąc udział w teście on-line na stronie konkursu http://puchar.zse-e.edu.pl/

Celem konkursu było:

• umożliwienie uczniom sprawdzenia wiedzy z zakresu przedmiotów informatyka
• popularyzacja wiedzy z zakresu informatyki i technologii informatycznej oraz kierunków technicznych w szkołach
• wspieranie i wyróżnianie uczniów zdolnych i zainteresowanych przedmiotami ścisłymi
• zachęcanie nauczycieli do rozpoznawania i wpierania zainteresowań uczniów
• promowanie współpracy pomiędzy szkołami

Konkurs przeprowadzany był w dwóch etapach:

– 27.01.2016r. – 28.01.2016r. (od 6.00 do 24.00) – I Etap – test zdalny + I Etap część druga – test zdalny

– 08.02.2016r. godz. 10.00 – II Etap – stacjonarny, który odbywał się w pracowni komputerowej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Radomsku,

– 08.02.2016r. godz. 12.00 Rozstrzygnięcie Konkursu i uroczysta sesja popularnonaukowa w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Radomsku.

Konkurs miał formę testu wiedzy z różnych dziedzin informatyki i technologii informacyjnej.
Test wykonywany był na stronie konkursowej http://puchar.zse-e.edu.pl/.
Laureat I nagrody otrzymał Puchar Dyrektora Zespołu Szkół Elektryczno-Elektronicznych, dyplom, nagrody rzeczowe, ufundowane przez Sponsorów konkursu oraz upominki ECDL.
Laureaci II i III miejsca – dyplomy oraz nagrody w postaci m.in. gadżetów ECDL.

Szczegóły, regulamin oraz finał konkursu, który odbył się 08.02.2016 roku w Radomsku, wraz ze zdjęciami znajdują się na stronach konkursówwww.konkurs.zse-e.edu.pl, http://puchar.zse-e.edu.pl/ i  na facebooku https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1736531226566181.1073741870.1426678194218154&type=3

 

Radomsk1

 

radomsk4

 

radomsk3

 

radomsk2