ICDL ECDL logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Polskie Biuro ECDL | ul. Solec 38 lok. 103 | 00-394 Warszawa | Województwo Mazowieckie | NIP: 522-000-20-38

ICDL/ECDL vs DigComp

 

Okres pandemii dobitnie udowodnił jak ważne jest posiadanie kompetencji cyfrowych. O tym jak ICDL/ECDL odnosi się do DigComp więcej na  ICDL Europe