ICDL ECDL logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Polskie Biuro ECDL | ul. Solec 38 lok. 103 | 00-394 Warszawa | Województwo Mazowieckie | NIP: 522-000-20-38

II Wojewódzki Konkurs Informatyczny w Piotrkowie Trybunalskim

 

24 maja 2016 r. o godz. 10:00 w Szkole Podstawowej nr 16 im. Polskich Olimpijczyków w Piotrkowie Trybunalskim odbędzie się II edycja Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego promującego ideę ECDL. Szkoła jest również organizatorem konkursu, który odbywa się po patronatem Polskiego Towarzystwa Informatycznego oraz Polskiego Biura ECDL. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych z terenu województwa łódzkiego. Polega na wykonaniu zadań z określonego działu wiedzy, który jest jednym z modułów zaliczanych w trakcie certyfikacji ECDL BASE. II edycja Konkursu obejmuje zagadnienia związane z przetwarzaniem tekstów w oparciu o program WORD wersja OFFICCE 2007. Stanowi to odpowiednik MODUŁU B3 certyfikacji BASE.

Podstawą przygotowania merytorycznego do Konkursu jest Syllabus b3 dostępny na stronie szkoły: www.sp16.piotrkow.pl oraz http://ecdl.com.pl/. Konkurs ma charakter drużynowy – każda szkoła może zgłosić 3 osobową drużynę. Regulamin konkursu i zgłoszenie dostępne są stronie internetowej szkoły http://www.sp16.piotrkow.pl. Zgłoszenie należy przesłać na następujące adresy mailowe: sp16@sp16.piotrkow.pl lub albert.hodorowicz@pro.onet.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 maja 2016 r.

Lista zakwalifikowanych drużyn zostanie umieszczona na stronie internetowej szkoły: http://www.sp16.piotrkow.pl w dniu 23 maja 2016 r.

Przewidywane są nagrody rzeczowe i dyplomy. Nagrody otrzymają 3 pierwsze drużyny, których zawodnicy uzyskają łącznie największą liczbę punktów.

Przyznana zostanie 1 indywidualna nagroda dla ucznia, który uzyska największą liczbę punktów. O terminie ogłoszenia wyników i wręczenia nagród uczestnicy zostaną poinformowani odrębnym pismem skierowanym na adres mailowy placówki podany w zgłoszeniu.