ICDL ECDL logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Polskie Biuro ECDL | ul. Solec 38 lok. 103 | 00-394 Warszawa | Województwo Mazowieckie | NIP: 522-000-20-38

IV edycja Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego – Piotrków Trybunalski 19 marca 2018 r.

 

Informujemy, że w  dniu 19 marca 2018 r. o godzinie 10:00, przy okazji obchodów DNI Otwartych ECDL w Polsce, w Szkole Podstawowej nr 16 im. Polskich Olimpijczyków w Piotrkowie Trybunalskim odbędzie się IV edycja Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego promującego ideę ECDL. Szkoła jest również organizatorem konkursu, który odbywa się po patronatem Polskiego Towarzystwa Informatycznego oraz Polskiego Biura ECDL. W tym roku współorganizatorem konkursu jest Prywatne Gimnazjum i szkoła Podstawowa Magdaleny Jakubiak w Piotrkowie Trybunalskim. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu województwa łódzkiego. Polega na wykonaniu zadań z określonego działu wiedzy, który jest jednym z modułów zaliczanych w trakcie certyfikacji ECDL PROFILE. IV edycja Konkursu będzie obejmowała zagadnienia związane z z podstawami oprogramowania w oparciu o język programowania PYTHON. Stanowi to odpowiednik MODUŁU ECDL S10 certyfikacji ECDL PROFILE.

Podstawą przygotowania merytorycznego do Konkursu będzie Syllabus dostępny na stronie szkoły: www.sp16.piotrkow.pl oraz http://ecdl.pl/. Konkurs ma charakter drużynowy – każda szkoła może zgłosić 3 osobową drużynę. Regulamin konkursu i zgłoszenie dostępne są stronie internetowej szkoły http://www.sp16.piotrkow.pl. Zgłoszenie należy przesłać na następujące adresy mailowe: sp16@sp16.piotrkow.pl lub albert.hodorowicz@pro.onet.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 maja 2016 r.

Lista zakwalifikowanych drużyn zostanie umieszczona na stronie internetowej szkoły: http://www.sp16.piotrkow.pl w dniu 18 marca 2018 r.

Przewidywane są nagrody rzeczowe i dyplomy. Nagrody otrzymają 3 pierwsze drużyny, których zawodnicy uzyskają łącznie największą liczbę punktów.

Laureatami konkursu zostaną 3 uczniowie, którzy uzyskali największa liczbę punktów. Uroczyste podsumowanie IV edycji konkursu odbędzie się w dniu 23 marca o godzinie 10:00 w siedzibie Prywatnej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum przy ul. Dmowskiego 38D.

Do pobrania plakat konkursu