ICDL ECDL logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Polskie Biuro ECDL | ul. Solec 38 lok. 103 | 00-394 Warszawa | Województwo Mazowieckie | NIP: 522-000-20-38

IV Międzynarodowy Turniej Informatyków w Zespole Szkół nr 5 im. Karola Brzostowskiego w Ełku

 

Zakończył się IV Międzynarodowy Turniej Informatyków Ełk 2017. Gospodarzem i głównym organizatorem był w tym roku Zespół Szkół nr 5 im. Karola Brzostowskiego w Ełku. Konkurs odbył się w dniach 07-08.04.2017.

Ekonomiak reprezentowali Kamil Święconek z klasy 4i1, Kamil Polink, Damian Banachowski, Jakub Królczyk, Maciej Marcinkiewicz z 3i1, Adam Sinocha, Arkadiusz Bogdaniuk, Patryk Okrągły z 2i2.

Turniej Informatyków kierowany do uczniów i studentów kierunków informatycznych był kontynuacją pomysłu Pana Jeronimasa Mikiparavičiusa – zastępcy dyrektora technikum w Wilnie. Pierwszy turniej odbył się w Ełku w 2014 r., drugi w  Колледж ПсковГУ-Псковский государственный университет w Pskowie w 2015 r, trzeci w  Vilniaus Geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykla w Wilnie.

Zawody informatyczne miały na celu porównanie wiadomości i umiejętności uczniów oraz studentów z zakresu obsługi i administrowania komputerów na których zainstalowany jest anglojęzyczny system operacyjny Windows 10. W tym roku udział w zawodach wzięły następujące szkoły:  Tallinna Polütehnikum (Estonia), Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus (Estonia), Tartu Vocational Education Centre (Estonia), Vilniaus Geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykla (Litwa), Daugavpisl Valts Technikums (Łotwa), Zespół Szkół nr 5 im. Karola Brzostowskiego w Ełku (gospodarz).

Turniej otworzyli: Kazimierz Czepułkowski Dyrektor Zespołu Szkół nr 5, Marek Chojnowski Starosta Powiatu Ełckiego, Bożenna Puławska etatowy członek zarządu Starostwa Powiatowego w Ełku oraz Adam Dobkowski, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Wszyscy życzyli  zawodnikom sukcesów.

Uczestnicy w części pierwszej indywidualnie odpowiadając na pytania przygotowane  przez międzynarodowy zespół pedagogów. Pytania były przygotowane wyłącznie w języku angielskim. Następnie uczestnicy wzięli udział w części praktycznej, która polegała na naprawie systemu operacyjnego Windows 10.

Po zsumowaniu wyników najlepszy okazał się  Estończyk, Martin Saar z Tallinn Polytechnic School. Na drugim miejscu zakwalifikował się Kamil Polink z Zespołu Szkół nr 5 w Ełku. Trzecie miejsce ponownie przypadło Estończykowi  Gregorowi Laan ucznia z  Tartu Vocational Education Centre.

Drugiego dnia uczestnicy spotykali  się w wirtualnym świecie gry Counter–Strike. Najlepszą drużyną okazała się być drużyna estońska z Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus, drugie miejsce przypadło szkole z Talina, a trzecie drużynie z Wilna. Miejsce czwarte wywalczyła drużyna estońska z Tartu, piąte łotewska i dopiero na ostatnim miejscu znalazła się nasza szkoła.

Jako gospodarze staraliśmy się urozmaicić uczestnikom konkursu pobyt w naszym mieście. Jako dodatkową atrakcję zorganizowaliśmy zawodnikom grę w paintball. Każdy zawodnik został wyposażony w mundur, maskę i marker. Cele gry były ustalane przed jej rozpoczęciem. Czasem było to wyeliminowanie wszystkich uczestników, czasem zdobycie flagi. Uczestnicy grali miedzy różnymi przeszkodami, oponami, przyczepą kempingową, domkami i okopami.

Zespół Szkół nr 5 w Ełku dziękuje sponsorom którzy umożliwili przeprowadzenie IV Międzynarodowego Turnieju Informatyków 2017, Starostwie Powiatowemu w Ełku, Warmińsko Mazurskiemu Urzędowi Marszałkowskiemu w Olsztynie oraz dla KR ECDL w Olsztynie i Koła Warmińsko-Mazurskiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Zespół Szkół nr 5 aktywnie współpracuje w wielu obszarach ze szkołami biorącymi udział w turniejach. Młodzież szkolna dzięki osobistemu zaangażowaniu i sprawnej organizacji dyrektora Pana Kazimierza Czepułkowskiego oraz nauczycieli: Tadeusza Kalety, Andrzeja Szmurło i Dariusza Łukaszewicza, rokrocznie bierze aktywny udział konkursach, wycieczkach, wyjazdach studyjnych na Litwę, Łotwę, do Estonii i Rosji.

Andrzej Szmurło

Fotografie: Marcin Waszkiewicz, Mateusz Gliński

 

1 2 3 4 5 6 7