ICDL ECDL logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Polskie Biuro ECDL | ul. Solec 38 lok. 103 | 00-394 Warszawa | Województwo Mazowieckie | NIP: 522-000-20-38

IV Ogólnopolska Konferencja dla Dyrektorów Szkół i Nauczycieli Szkoły w chmurze – 5-6 kwietnia 2019 – Gniezno

 

W dniach 5-6 kwietnia 2019 r. w Gnieźnie odbędzie się kolejna IV Ogólnopolska Konferencja dla Dyrektorów Szkół i Nauczycieli Szkoły w chmurze – budowanie kompetencji cyfrowych w XXI wieku. Konferencja odbywa się pod patronatem ECDL POLSKA i Oddziału Wielkopolskiego PTI.

Konferencja adresowana jest do dyrektorów i nauczycieli wszystkich typów szkół oraz przedszkoli i innych placówek edukacyjnych. Ma formułę dwudniowego spotkania, podczas którego uczestnicy biorą udział w prelekcjach zaproszonych gości oraz w warsztatach.

W programie konferencji znajdą się wykłady poruszające temat kompetencji cyfrowych nauczycieli oraz wskazaniu dobrych praktyk zastosowania technologii w procesie edukacyjnym w XXI wieku. Warsztaty dotyczyć będą programowania, robotyki i przykładów wykorzystania rozwiązań chmurowych, wybranych narzędzi Office 365, portali edukacyjnych
w procesie nauczania. Zajęcia warsztatowe poprowadzone zostaną przez nauczycieli-praktyków i podmioty działające na rynku edukacyjnym.

Rejestracja na spotkanie pod linkiem: www.gniezno-konferencja-2019.evenea.pl