ICDL ECDL logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Polskie Biuro ECDL | ul. Solec 38 lok. 103 | 00-394 Warszawa | Województwo Mazowieckie | NIP: 522-000-20-38

Katowice – Szkolenie Egzaminatorów ECDL – 17.11.2017 r.

 

Zapraszamy na szkolenie Egzaminatorów ECDL 17.11.2017 r. w Katowicach

Koordynator ECDL region Katowice we współpracy z Polskim Biurem ECDL organizuje w dniu 17.11.2017 b.r. (piątek) szkolenie, które jest niezbędne do uzyskania uprawnienia egzaminatora z podstawowego zakresu ECDL. Szkolenie odbędzie się w Katowicach, w Śląskim Centrum Szkoleniowo-Egzaminacyjnym KISS http://centrum.kiss.pl/kontakt.html w godzinach od 11.00 do 17.00.

Szczegółowe informacje dla Kandydatów na Egzaminatorów ECDL wraz z wymaganiami oraz formularzami do wypełnienia dostępne są na stronie http://ecdl.pl/partnerzy/egzaminatorzy/jak-zostac-egzaminatorem

Warunkiem koniecznym do uzyskania uprawnień Egzaminatora ECDL, jest posiadanie jednego z certyfikatów:

ECDL CORE lub START; BASE; STANDARD
lub minimum dwóch certyfikatów ECDL ADVANCED.
Pozostałe warunki uczestnictwa w szkoleniu:

Przesłanie na adres biuro@kiss.pl wiadomości zawierającej 3 załączniki:
1. wypełniony i podpisany skan Formularza Zgłoszenia Uczestnictwa (http://ecdl.pl/wp-content/uploads/2016/01/Formularz_zgloszeniowy_egzaminatora1.pdf)
2. wypełniony i podpisany skan Karty Rejestracji Egzaminatora(http://ecdl.pl/wp-content/uploads/2016/12/Karta_rejestracji_egzaminatora1.pdf)
3. skan potwierdzenia przelewu
Dokonanie opłaty za egzamin (należy wykonać dopiero po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu). Po dokonaniu wpłaty proszę wysłać skan potwierdzenia przelewu na adres elzbieta.bowdur@ecdl.pl

Terminy i dodatkowe wskazówki
Wpłat w wysokości 430,50 zł brutto (członkom PTI przysługuje 35% zniżki) należy dokonywać przed szkoleniem na konto:

PTI ZG Warszawa, Bank Zachodni WBK S.A. 14 1090 1056 0000 0001 1121 2233.

W tytule przelewu należy podać: rodzaj szkolenia, datę szkolenia, miejsce szkolenia: Katowice, Imię i nazwisko kandydata na egzaminatora; np.:
Szkolenie – PODSTAWOWY ECDL , 17.11.2017, Katowice, xxxx xxxx

Dane do faktury z potwierdzeniem przelewu proszę przesłać mailem w ciągu 7 dni od wpłaty na adres: biuro@ecdl.pl

Ewentualne pytania prosimy kierować do Koordynatora Regionalnego: elzbieta.bowdur@ecdl.pl , tel. : 606 230 420