ICDL ECDL logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Polskie Biuro ECDL | ul. Solec 38 lok. 103 | 00-394 Warszawa | Województwo Mazowieckie | NIP: 522-000-20-38

Klasa z ECDL w Zespole Szkół Samorządowych w Roczynach

 

Dzięki współpracy Gimnazjum w Zespole Szkół Samorządowych w Roczynach z Oddziałem Małopolskim Polskiego Towarzystwa Informatycznego, w szkole realizowany jest Projekt KLASA z ECDL.Program nauczania informatyki w klasie 3B jest tak skonstruowany, by uczniowie mogli w pełni przygotować się do zdobycia uznanego na całym świecie certyfikatu ECDL, a tym samym do rozwoju i potwierdzenia niezbędnych w dzisiejszym społeczeństwie podstawowych umiejętności cyfrowych (komputerowych). Aby uzyskać certyfikat uczniowie musieli zdać zewnętrze egzaminy w czasie trzech lat nauki, ze znajomości m.in. podstaw pracy z komputerem, podstaw pracy w sieci, przetwarzania tekstu czy arkusza kalkulacyjnego. Podziękowania dla Macieja Jakubowskiego, członka Oddziału Małopolskiego i Egzaminatora ECDL, za włączenie się w program Klasa z ECDL.

ZK1.png

 

http://www.edukacja.andrychow.eu/placowki/zespoly-szkol/zespol-szkol-samorzadowych-w-roczynach-133/aktualnosci/egzaminy-ecdl-3080/

13 maja 2016 r. w Urzędzie Miejskim w Andrychowie Burmistrz Tomasz Żak oraz Beata Chodacka, wiceprezes Oddziału Małopolskiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego wręczyli uczniom klasy 3B Gimnazjum w Zespole Szkół Samorządowych w Roczynach certyfikaty ECDL. Klasa jako jedna z czternastu objętych patronatem Oddziału Małopolskiego realizowała rozszerzony program nauczania informatyki pod okiem nauczyciela Magdaleny Kubalki-Pluty.

Julia Winiarczyk, Bartosz Fraś, Patryk Hatala, Szymon Nowak, Jakub Wykręt i Krystian Zmiertka to pierwsi uczniowie z certyfikatem ECDL.

http://www.edukacja.andrychow.eu/placowki/zespoly-szkol/zespol-szkol-samorzadowych-w-roczynach-133/aktualnosci/nasi-uczniowie-z-europejskimi-kompetencjami-3255/