ICDL ECDL logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Polskie Biuro ECDL | ul. Solec 38 lok. 103 | 00-394 Warszawa | Województwo Mazowieckie | NIP: 522-000-20-38

Konferencja „Nowe Wyzwania w Administracji Publicznej”

 

26 kwietnia 2016r. w GoldenFloor Plaza – Millennium Plaza w Al. Jerozolimskich 123a w Warszawie odbyła się konferencja zorganizowana przez Polski Instytut Rozwoju Biznesu PIRB na temat “Nowe Wyzwania w Administracji Publicznej”. Celem konferencji było przedstawienie propozycji w zakresie rozwiązań dla administracji. Jednym z prelegentów był Paweł Zalewski – Koordynator Produktu ECDL EPP e-Urzędnik. Podczas wystąpienia na temat: „Podpis elektroniczny i jego zastosowanie” omawiane były następujące zagadnienia: